Úgy érzed, nincs kiút a családtámogatási ellátások káoszából? Láss végre tisztán! Itt minden fontos infót megtalálsz! 2. rész

 

ALANYI JOGON JÁRÓ ELLÁTÁSOK

 

Anyasági támogatás

Egyszeri ellátás a gyermek születése után, mely nincs munkaviszonyhoz, biztosítotti jogviszonyhoz kötve.

Jogosult:

 • az a nő, aki a várandóssága alatt legalább négy alkalommal (koraszülés esetén egyszer) részt vett várandósgondozáson
 • örökbefogadó szülő, vagy gyám, ha a gyermek 6 hónapos kora előtt jogerősen engedélyezték az örökbefogadást, ill. gyámságot

Összege 2019-ben: 64.125 Ft (ikrek esetén 85.500 Ft), melyet levonás nem terhel.

Igénylése:

 • lakóhely szerint illetékes Megyei és Járási Hivatalok Családtámogatási Osztályán (postai beküldés, vagy személyes leadás)
 • Kormányablakoknál
 • Ügyfélkapun
 • az igénylő munkahelyének családtámogatási kifizetőhelyén (ha van)

Igénylőlap és kitöltési útmutató:     http://konyveloiroda.ucoz.hu/dokuk/kerelem_anyasagi_tam-megallapitasara.pdf

Az igénylőlap kötelező mellékletei:

 • személyi igazolvány másolata
 • a várandósgondozást végző szülész-nőgyógyász, szülésznő, vagy védőnő igazolása arról, hogy a várandós részt vett gondozáson legalább 4 (koraszülés esetén 1) alkalommal
 • speciális esetekben csatolni kell pl. a jogerős örökbefogadási, vagy gyámsági határozatot, az anya vagy a baba halotti bizonyítványát

Benyújtási határidő: a szülést követő 6 hónap.

A Hivatal általi elbírálás határideje: 8 nap. Ha nincs szükség hiánypótlásra, soron kívül utalják az összeget a megadott bankszámlára, vagy küldik postán.

 

Családi pótlék (nevelési ellátás és iskoláztatási támogatás)

Havonta jár a gyermek megszületésétől kezdve a tankötelezettsége megszűnéséig (16 év). Ezt követően a köznevelési intézményben tanulmányokat folytató gyermekre tekintettel annak a tanévnek az utolsó napjáig jár, amelyben a gyermek a 20. életévét, sajátos nevelési igényű gyermek esetén a 23. életévét betölti.

Bizonyos feltételek fennállása esetén az ügyfél saját jogán is kaphat családi pótlékot.

Igényelheti többek közti:

 • bármelyik szülő, ha gyermeket saját háztartásában neveli
 • a szülővel és a gyermekkel közös háztartásban élő élettárs, házastárs
 • gyám, nevelőszülő, örökbefogadó

Összege függ a gyermekek számától, az esetleges egyedülállóságtól és a gyermek súlyos betegségének tényétől:

 • egy gyermek után: 12.200 Ft
 • egy gyermek után, ha egyedülálló neveli: 13.700 Ft
 • két gyermek után: 13.300 Ft gyermekenként
 • két gyermek után, ha a szülő egyedül neveli: 14.800 Ft gyermekenként
 • három vagy több gyermek után: 16.000 Ft gyermekenként
 • három vagy több gyermek esetén, ha egyedül neveli valamelyik szülő: 17.000 Ft gyermekenként
 • súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg gyermek esetén: 23.300 Ft gyermekenként
 • ha súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg a gyermek és a szülő egyedülálló, akkor a havi családi pótlék összege 25.900 Ft gyermekenként

Az összeg megállapítása szempontjából azt a gyermeket kell figyelembe venni, aki az ügyfél háztartásában él és akire tekintettel a szülő családi pótlékra jogosult, továbbá aki köznevelési intézmény tanulója vagy felsőoktatási intézményben, első felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgató és rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik. Ezekben az esetekben az ügyfélnek a gyerekszámba beszámító gyermek tanulói jogviszonyát köznevelési intézmény esetén az „Igazolás tanulói jogviszony fennállásáról” elnevezésű nyomtatványon, felsőoktatási intézmény esetén a hallgatói jogviszony igazolással igazolhatja.

Folyósítása havonta, utólag történik. Ha az ügyfél bankszámlára utalást kért, a tárgyhónapot követő hó 3. napjáig, ha lakcímre küldést kért, akkor a hónap 10. napjáig kell intézkedni az összeg átutalásáról.

Igénylése:

 • lakóhely szerint illetékes Megyei és Járási Hivatalok Családtámogatási Osztályán (postai beküldés, vagy személyes leadás)
 • Kormányablakoknál
 • Ügyfélkapun
 • az igénylő munkahelyének családtámogatási kifizetőhelyén (ha van)

Igénylőlap és kitöltési útmutató:       

http://konyveloiroda.ucoz.hu/dokuk/kerelem_csaladi_potlek_megallapitasara.pdf

Igazolás tartós beteg, vagy súlyos fogyatékos gyermekről:

http://konyveloiroda.ucoz.hu/dokuk/igazolas_tartosan_beteg-illetve_sulyosan_fogyateko.pdf

Nyilatkozat egyedülállóságról:

http://konyveloiroda.ucoz.hu/dokuk/nyilatkozat_egyedulallosagrol.pdf

Az igénylőlap mellékletei:

 • személyi igazolvány másolata
 • orvosi igazolás (eredetiben) a tartós betegségről, vagy súlyos fogyatékosságról
 • tanulói, vagy hallgatói jogviszony igazolása
 • SNI-igazolás, stb.

Késedelmes benyújtás esetén az ellátást maximum két hónapra visszamenőleg lehet folyósítani.

Ügyelni kell arra, hogy a folyósítás időszaka alatt az ügyfél köteles bejelenteni többek közt:

 • az egyedülállóság megszűnését
 • a tartós betegség megszűnését
 • a gyermek háztartásból való kikerülését
 • a tanulói, hallgatói jogviszony megszűnését
 • a 18 évestől idősebb gyermek rendszeres jövedelemszerző tevékenységét
 • 3 hónaptól hosszabb külföldi tartózkodást

 

Gyermekgondozást segítő ellátás (GYES)

Munkaviszonyhoz és biztosítotti jogviszonyhoz nem kötődő ellátás, melyet igényelhet:

 • a gyermekkel közös háztartásban élő szülők bármelyike: a gyermek 3. életévük betöltéséig, vagy ikergyermekek tankötelezetté válása évének végéig, illetve tartós beteg, vagy súlyos fogyatékos beteg gyermek 10. életévének betöltéséig
 • nagyszülő, ha a gyermek az első életévét betöltötte, a gyermek gondozását a szülő lakásában látja el, a szülők nyilatkozatban ehhez hozzájárulnak, nincs másik gyermek a családban, akire tekintettel GYES-t folyósítanak és a gyermek 3 éves koráig nem folytat keresőtevékenységet heti 30 óra felett
 • gyám és örökbefogadó szülő

Kiegészítő szabályok:

 • a gyermek fél éves koráig a szülő keresőtevékenységet nem folytathat
 • a gyermek fél éves koráig napközbeni ellátást biztosító intézményben nem helyezhető el

Összege 2019-ben: 28.500 Ft, melynek nettó összege a nyugdíjjárulék levonása után 25.650 Ft. ikrek esetén az összeg többszöröződik.

Igénylése:

 • lakóhely szerint illetékes Megyei és Járási Hivatalok Családtámogatási Osztályán (postai beküldés, vagy személyes leadás)
 • Kormányablakoknál
 • Ügyfélkapun
 • az igénylő munkahelyének családtámogatási kifizetőhelyén (ha van)
 • nagyszülői GYES csak a lakóhely szerint illetékes Járási Hivatalban igényelhető

Igénylőlap és kitöltési útmutató szülői GYES-hez: http://konyveloiroda.ucoz.hu/dokuk/kerelem_gyes_megallapitasara.pdf

Igénylőlap és kitöltési útmutató nagyszülői GYES-hez:

http://konyveloiroda.ucoz.hu/dokuk/nyilatkozat_nagyszuloi_gyes-hez.pdf

Igazolás tartós beteg, vagy súlyos fogyatékos gyermekről, melyet eredetiben kell csatolni:

http://konyveloiroda.ucoz.hu/dokuk/igazolas_tartosan_beteg-illetve_sulyosan_fogyateko.pdf

Benyújtási határidő: a szülést követő 2 hónap.

 

Gyermeknevelési támogatás (GYET)

Igénylésére az a szülő jogosult, aki saját háztartásában három vagy több kiskorút nevel. A támogatás a legfiatalabb gyermek 3. életévének betöltésétől a 8. életévének betöltéséig jár. Megszűnik a jogosultság, ha a legidősebb gyermek betölti a 18. életévét és ezzel a gyermekek száma három alá csökken.

A gyermeknevelési támogatásban részesülő személy kereső tevékenységet heti 30 órát meg nem haladóan folytathat, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés az otthonában történik.

Összege 2019-ben: 28.500 Ft, melynek nettó összege a nyugdíjjárulék levonása után 25.650 Ft.

Igénylése:

 • lakóhely szerint illetékes Megyei és Járási Hivatalok Családtámogatási Osztályán (postai beküldés, vagy személyes leadás)
 • Kormányablakoknál
 • Ügyfélkapun
 • az igénylő munkahelyének családtámogatási kifizetőhelyén (ha van)

Igénylőlap és kitöltési útmutató:       

http://konyveloiroda.ucoz.hu/dokuk/kerelem_gyet_megallapitasara.pdf

Késedelmes benyújtás esetén az ellátást maximum két hónapra visszamenőleg lehet folyósítani.

Következő cikkemben részletesen is bemutatom a biztosítotti jogviszonyhoz  kötött ellátásokat. 

 

Készítette: Kovács Mariann

2019.07.02.