2020. január 1-jével az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak köre bővül, új ellátásként kerül bevezetésre az örökbefogadói díj

Az örökbefogadói díj mellett keresőtevékenység folytatható, akár teljes munkaidőben is.
Örökbefogadói díjra jogosult az
– a biztosított,
– aki a második életévét betöltött gyermeket, illetve ikergyermekek esetén a harmadik életévüket betöltött gyermekeket örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette feltéve, hogy
– a gyermek nevelésbe vételének napját megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt, és
– a gyermeket a gondozásba vétel időpontját megelőzően nem neveli legalább egy éve folyamatosan saját háztartásában.
Mennyi időre jár az örökbefogadói díj?

Az örökbefogadói díj a gyermek nevelésbe vételének napjától számított 168. napig jár.
Amennyiben az örökbefogadó szülő nem a nevelésbe vétel napjától, hanem ahhoz képest későbbi időponttól kéri az ellátás megállapítását, a 168 napot csökkenteni kell a nevelésbe vétel napjától az ellátásra való jogosultság kezdetét megelőző napig eltelt időtartam napjainak a számával.

Mennyi az örökbefogadói díj összege?
Az örökbefogadói díj naptári napi alapját a gyermekgondozási díjhoz hasonlóan kell megállapítani. Az örökbefogadói díj összege a naptári napi alap 70%-a, legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér (2020-ban 161.000,-Ft) kétszeresének 70%-a (2020-ban 225.400,-Ft). A maximális összegben megállapított örökbefogadói díj összegét minden év január 15-éig hivatalból felül kell vizsgálni, és a tárgyévre érvényes összeghatár figyelembevételével január 1-jei időponttól újra meg kell állapítani.

Az örökbefogadói díjból kizárólag személyi jövedelemadó-előleg levonására kerül sor, nem képezi alapját a nyugdíjjáruléknak.

A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló közösségi rendeletek alkalmazása szempontjából az örökbefogadói díj – a gyermekgondozási díjhoz hasonlóan – pénzbeli családi ellátásnak minősül.