2021-től növekszik a súlyosan fogyatékos személyek személyi kedvezménye az adózásnál

A kedvezmény jogosultsági hónaponként a minimálbér , azaz jelenleg a 167.400 forint egyharmada száz forintra kerekítve.
Így a kedvezmény összege havonta 8.370 forintra nőtt a tavalyi 8.050 forintról. Ez éves szinten 100.440 forint adókedvezményt jelent az érintettek számára.
 
Jogosultsági hónapként azok a hónapok vehetők figyelembe, amelyben a fogyatékos állapot az erről szóló igazolás, határozat alapján legalább egy napig fennáll.
2021. január 1-jétől a súlyosan fogyatékos magánszemély az összevont adóalapját csökkentheti személyi kedvezménnyel. (A korábbi szabályozás az összevont adóalap adóját csökkentette a kedvezménnyel.)
A kedvezmény az első házasok kedvezményét és a családi kedvezményt megelőző sorrendben érvényesíthető.
 
A kedvezményt továbbra is a súlyosan fogyatékos személyek vehetik igénybe, tehát azok, akik a súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló kormányrendeletben említett betegségben szenvednek, továbbá aki rokkantsági járadékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül.
Fogyatékossági támogatásra jogosult az a tizennyolcadik életévét betöltött súlyosan fogyatékos személy, aki látási, hallási, értelmi, mozgásszervi fogyatékos, vagy állapota kromoszóma rendellenesség miatt súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető, autista, vagy halmozottan fogyatékos állapota tartósan vagy véglegesen fennáll, és önálló életvitelre nem képes vagy mások állandó segítségére szorul (l:1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról).
 
A súlyosan fogyatékos személy nem jogosult fogyatékossági támogatásra, ha vakok személyi járadékában részesül, vagy magasabb összegű családi pótlékban részesül, vagy utána magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak.
Ezekről az ellátásokról azonban nevezett lemondhat a fogyatékossági támogatás igénybevétele érdekében.
A fogyatékossági támogatás mellett korlátozás nélkül lehet keresőtevékenységet folytatni. A kereset utáni személyi jövedelemadó fizetésnél érvényesíthető a személyi kedvezmény.
https://ado.hu/ado/2021-tol-no-a-sulyosan-fogyatekosok-szemelyi-kedvezmenye/