25 év alatti fiatalok kedvezménye

2022. január 1-től új adóalap-kedvezményt vehetnek igénybe a 25 év alatti fiatalok.[1]
Mennyi kedvezmény vehető igénybe?
Nem kell személyi jövedelemadót fizetniük a törvényben meghatározott összevont adóalapba tartozó jövedelmeik után a kedvezmény havi összegéig a 25 év alattiaknak. Ilyen jövedelmek például: munkabér, táppénz, egyéni vállalkozó vállalkozói kivétje vagy átalányban megállapított jövedelme, őstermelői jövedelem, kifizetővel kötött megbízási, felhasználási szerződésből származó jövedelem. A kedvezmény az ingatlan-bérbeadásból származó jövedelem után nem jár.

A kedvezmény 2022-ben, havonta[2] 433 700 forint, ami 65 055 forint adómegtakarítást jelent. A teljes adóévre a kedvezmény összege 5 204 400 forint, ami alapján évi 780 660 forinttal kevesebb adót kell megfizetnie a 25 év alatti fiatalnak.
Milyen időszakra jár a kedvezmény?
A kedvezmény azokra a hónapokra jár, amelyekben a fiatal a 25. életévét még nem töltötte be. A kedvezmény abban a hónapban érvényesíthető utoljára, amelyben a fiatal betölti a 25. életévét.
A kedvezmény első alkalommal a 2022-ben megszerzett jövedelmekre vehető igénybe.
A munkaviszonyból származó jövedelemnél a kedvezmény
a 2021. december 31-ét követő időszakra elszámolt, vagy
2022. megelőző évekre vonatkozó, de 2022. január 10-ét követően
kifizetett bevételre vehető igénybe első alkalommal.

Kell-e kérni a kedvezményt?
A kedvezmény érvényesítését a fiatalnak nem kell kérnie, azt a munkáltató, rendszeres bevételt juttató kifizető a jogosultsági hónapokban automatikusan figyelembe veszi, kivéve, ha a fiatal nyilatkozatban kéri a kedvezmény részleges vagy teljes mellőzését.
Azaz, a fiatalnak akkor kell nyilatkoznia,
ha nem kéri a kedvezmény figyelembevételét,
ha csak a kedvezmény egy részének a figyelembevételét kéri
az adóelőleg megállapításakor.
A 25 év alatti fiatalok kedvezménye és más adóalap-kedvezmények
A 25 év alatti fiatalok kedvezményét a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét követően, de a személyi kedvezményt, az első házasok kedvezményét és a családi kedvezményt megelőzően kell érvényesíteni.
Ha két 25 év alatti fiatal 2021. december 31. után összeházasodik, akkor az első házasok kedvezményét nem a házasságkötést követő hónaptól érvényesíthetik, hanem azt a hónapot követően, amelyben egyikük betölti a 25. életévét.
Ha a házasságot a 25 év alatti fiatalok 2022. január 1. előtt kötötték, és igénybe veszik az első házasok kedvezményét, akkor annak az érvényesítését 2022. január 1-től fel kell függeszteniük. Ha egyikük betölti a 25. életévét, a következő hónaptól újra jár az első házasok kedvezménye.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
[1] A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja törvény) 29/F. §-a.
[2] A kedvezmény összege adóévenként legfeljebb a jogosultsági hónapok számának és a teljes munkaidőben alkalmazásban állók Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző év július hónapjára vonatkozó nemzetgazdasági szintű bruttó átlagkeresetének a szorzata.
https://www.nav.gov.hu/nav/ado/szja/25_ev_alatti_fiatalok20211221.html?fbclid=IwAR3e140s6ubTl9Epc_ReLkKRaFjLK4WnZzGwZ9t0Bjvh2DI6q04gynqg-xw