A minimálbér és garantált bérminimum 2021-ben

2021. január 28. napján hirdették ki a 2021. februártól hatályos minimálbér összegét a Magyar Közlöny 2021. évi 13. számában, miszerint a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 2021. február 1-jétől:
 
– havibér alkalmazása esetén 167 400 Ft /hó
– hetibér alkalmazása esetén 38 490 Ft /hét
– napibér alkalmazása esetén 7 700 Ft /nap
– órabér alkalmazása esetén 963 Ft /óra
 
A legalább középfokú iskolai végzettséget/szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a teljes munkaidő teljesítése esetén 2021. február 1-jétől:
– havibér alkalmazása esetén 219 000 Ft /hó
– hetibér alkalmazása esetén 50 350 Ft /hét
– napibér alkalmazása esetén 10 070 Ft /nap
– órabér alkalmazása esetén 1 259 Ft /óra
 
Egyéni vállalkozó és társas vállalkozó esetén:
– minimum járulékfizetési alap a társadalombiztosítási járulék (18,5%) tekintetében a (tárgyhó első napján érvényes) minimálbér/garantált bérminimum 100 %-a;
– a szociális hozzájárulási adó (15,5 %) egyéni és – társas vállalkozók esetén – a szakképzési hozzájárulás (1,5 %) alapja a (tárgyhó első napján érvényes) minimálbér/garantált bérminimum 112,5 %-a.
 
A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (Tbj.) 4. § szerint minimálbér:
14.1. a tárgyhónap első napján érvényes, a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb havi összege, és
14.2. a biztosított egyéni és társas vállalkozó járulékfizetéséről szóló rendelkezések alkalmazásában a tárgyhónap első napján, a teljes munkaidőre érvényes garantált bérminimum havi összege, ha az egyéni vállalkozó személyesen végzett főtevékenysége vagy a társas vállalkozó főtevékenysége legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igényel.
 
A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény (Szocho tv.)
§ 11. pontja szerint minimálbér: az év első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összege, kivéve az e törvény egyéni és társas vállalkozókra vonatkozó rendelkezéseiben említett minimálbért, amely a tárgyhónap első napján, a teljes munkaidőre érvényes garantált bérminimum havi összege, ha az egyéni vállalkozó személyesen végzett főtevékenysége vagy a társas vállalkozó főtevékenysége legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igényel, ennek hiányában az év első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összege;
 
Szocho fizetési felső határ
A vállalkozásból kivont jövedelem, az értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem, az árfolyamnyereségből származó jövedelem, az osztalék, vállalkozói osztalékalap, és az Szja tv. 1/B. § hatálya alá tartozó természetes személy e tevékenységből származó jövedelme esetén a természetes személynek az adót addig kell megfizetni, amíg az adókötelezettség alá eső jövedelme a tárgyévben eléri az (év első napján érvényes) minimálbér huszonnégyszeresét, azaz a 2020-ban is hatályos, 161 000 Ft x 24 = 3 864 000 Ft-ot.
 
Szocho kedvezmény
Szocho kedvezményekkel kapcsolatban szintén az év első napján érvényes minimálbérrel kalkulálunk, ami 2021. január 1-jén még 161 000 Ft volt.
A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény szerint:
§ (1) A szakképzési hozzájárulás alapja a szakképzési hozzájárulásra kötelezettet terhelő szociális hozzájárulási adó alapja.
 
Járulékfizetési alsó határ
A munkaviszonyban foglalkoztatottak tekintetében meghatározott járulékfizetési alsó határ a (tárgyhó első napján érvényes) minimálbér 30%-a, tehát 2021. február 1-jétől 50 220 Ft után kell megfizetni a tb járulékot, a szociális hozzájárulási adót, és a szakképzési hozzájárulást.
 
Megbízási jogviszony – biztosítás elbírálása
A megbízási jogviszony (munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony) keretében történő munkavégzés esetén a biztosítás létrejöttének elbírálásához szükséges vizsgálni, hogy az e tevékenységéből származó, tárgyhavi járulékalapot képező jövedelem eléri-e a (tárgyhó első napján érvényes) minimálbér 30 %-át – ami 2021. február 1-től 50 220 Ft –, illetőleg naptári napokra annak harmincad részét, ami 1 674 Ft (Tbj. 6. § (1) f) pont). Amennyiben eléri, a magánszemély biztosítottá válik, tehát megbízó részéről bejelentési, járulék levonási és befizetési kötelezettséget von maga után.
 
Személyi kedvezmény
A személyi kedvezmény 2021. január 1-től adóalap kedvezménnyé alakult, mely az első házasok kedvezményét és a családi kedvezményt megelőző sorrendben érvényesíthető. A kedvezmény mértéke jogosultsági hónaponként (az év első napján érvényes) minimálbér egyharmada száz forintra kerekítve, tehát 53 700 Ft/hó (15% szja: 8 055 Ft)
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.)
§ 77. Minimálbér: a törvény külön rendelkezésének hiányában is az év első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összege, kivéve az e törvény költségelszámolásra vonatkozó rendelkezéseiben említett mindenkori minimálbért.
 
Rehabilitációs hozzájárulás
Rehabilitációs hozzájárulást azoknak a munkáltatóknak kell fizetniük, akiknél a munkavállalók száma a 25 főt meghaladja, és az általuk foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek száma nem éri el a létszám 5 százalékát. Mértéke a tárgyév első napján megállapított alapbér kötelező legkisebb összegének kilencszerese/fő/év, 2021-ben tehát – a 2020. évivel megegyezően – 161 000 Ft x 9 = 1 449 000 Ft/fő/év. (2011. évi CXCI. törvény 23. § (5) bekezdés)
 
Rehabilitációs vagy rokkantsági ellátásban részesülő személy
2021. január 1-től nincs keresetkorlát a megváltozott munkaképességű személyek ellátása melletti keresőtevékenyre vonatkozóan. Ez azt jelenti, hogy a rehabilitációs vagy rokkantsági ellátásban részesülő személy keresetének mértékétől függetlenül kapja az ellátást, ezáltal a keresőtevékenységre vonatkozó jelentési kötelezettségeket sem kell már teljesítenie.
 
2021-ben újabb minimálbér emelés
Az év folyamán további minimálbér emelésre lehet számítani, amennyiben a kormány év közben 2 %-kal csökkenti a szociális hozzájárulási adó mértékét.