A számvitelben is 200 eFt lett a kisértékű tárgyi eszköz értékhatár

A 2019. évi C. törvény módosította a számviteli törvényt. A módosítás értelmében 2020. január 1- i hatállyal a számvitelben is 100 eFt-ról 200 eFt-ra emelkedett a kisértékű eszközök értékhatára. A számviteli törvény 80. § (2) bekezdése szerint: „a 200 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke – a vállalkozó döntésétől függően – a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolható.”

Tehát a 2020. január 1-ét követően beszerzett immateriális javak, tárgyi eszközök esetében már a magasabb értékhatár alkalmazható. Természetesen ezen értékhatárnál alacsonyabb összegben is meghatározható a számviteli politikában a kisértékű eszközök értékhatára, illetve ezen eszközökre is választható a hasznos élettartam alatti amortizáció elszámolás.

Ne feledkezzenek meg azonban arról, hogy abban az esetben, ha a vállalkozás az új értékhatár szerint szeretnél elszámolni ezen eszközöket, módosítania kell a számviteli politikáját, ha abban eddig a 100 eFt értékhatár szerepelt.

Mivel a társasági adó a számviteli törvényre hivatkozva határozza meg az egyösszegben elszámolható értékcsökkenés fogalmát (Tao. tv. 1. számú melléklet 5. pont), 2020. január 1-től a társasági adóban is a 200 eFt alatti bekerülési értékű eszközökre lehet alkalmazni ezt a szabályt.
Forrás: Saldo