Adókönnyítések

A június 9. keltezésű Magyar Közlöny szerint 2021. december 31-ig az adózó és az adófizetésre kötelezett személy egyszeri alkalommal, legfeljebb ötmillió forint összegű adóra kérelmezhet adófizetési halasztást 6 hónapra vagy részletfizetést 12 hónapra, ha a kérelmező a kérelem benyújtásával egyidejűleg valószínűsíti, hogy a fizetési nehézség a veszélyhelyzetre vezethető vissza, vagy a nem természetes személy adózó és az adó megfizetésére kötelezett személy kérelmezhet adóelengedést (egy adónemre legfeljebb 20 százalék, legfeljebb 5 millió forint, egy alkalommal), ha az adótartozás megfizetése a kérelmező gazdálkodási tevékenységét a veszélyhelyzetre visszavezethető okból ellehetetlenítené.
 
Turizmusfejlesztés
A turizmusfejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezettet a 2021. január 1. napjától 2021. december 31.
napjáig terjedő időszakra nem terheli turizmusfejlesztési hozzájárulás fizetési kötelezettség, erre az időszakra a turizmusfejlesztési hozzájárulást nem kell megállapítania, bevallania és megfizetnie.
Szociális hozzájárulási adó
Idén nem kell szociális hozzájárulási adót fizetni a Széchenyi Pihenő Kártya kártyaszámlájára utalt béren kívüli juttatásnak minősülő összeg után, valamint a reprezentáció és üzleti ajándék szochóját is elengedik december 31-ig.
A szochokedvezmény a jelenlegi hat hónap helyett már három hónap munkanélküliség után is igényelhető (ez 30 milliárd forintot hagyhat a vállalkozói szektorban).
A módosítás szerint a rendelet hatályba lépésének napja, június 10. és december 31. között létrejött munkaviszony esetében munkaerőpiacra lépő az is, aki az állami adó- és vámhatóság rendelkezésére álló adatok szerint a kedvezményezett foglalkoztatás kezdetének hónapját megelőző 183 napon belül legfeljebb 92 napig rendelkezett a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény szerinti biztosítási kötelezettséggel járó munkaviszonnyal, egyéni, társas vállalkozói jogviszonnyal.
 
SZÉP-kártya
Idén az szja-tv. 71. § (1) bekezdésétől eltérően a Széchenyi Pihenő Kártya
szálláshely alszámlájára utalt támogatás legfeljebb évi 400 ezer forint,
vendéglátás alszámlájára utalt támogatás legfeljebb évi 265 ezer forint,
szabadidő alszámlájára utal utalt támogatás legfeljebb évi 135 ezer forint összegig minősül béren kívüli juttatásnak.
A 2021. évben az szja-tv. 70. §  bekezdésétől eltérően az éves rekreációs keretösszeg
a) – ha a munkáltató költségvetési szerv –
évi 400 ezer forint, ha a munkavállaló munkaviszonya egész évben fennáll,
a 400 ezer forintnak a munkavállaló által az adott munkáltatónál az adóévben a juttatás alapjául szolgáló jogviszonyban töltött napokkal arányos összege, ha a munkavállaló munkaviszonya csak az év egy részében áll fenn,
évi 400 ezer forint, ha a magánszemély munkaviszonya a magánszemély halála miatt szűnik meg,
b) más munkáltató esetében
évi 800 ezer forint, ha a munkavállaló munkaviszonya egész évben fennáll,
a 800 ezer forintnak a munkavállaló által az adott munkáltatónál az adóévben a juttatás alapjául szolgáló jogviszonyban töltött napokkal arányos összege, ha a munkavállaló munkaviszonya csak az év egy részében áll fenn,
évi 800 ezer forint, ha a magánszemély munkaviszonya a magánszemély halála miatt szűnik meg.
https://ado.hu/ado/adokonnyitesekrol-jelent-meg-rendelet/?fbclid=IwAR3dg4KKJn5BfZcEMiGPbh5M_D9Mlc-jJhaMy9sUonJmm5YDLxfzoLUD_Rc