Akár 1 Mrd forint támogatás is elérhető a mezőgazdasági termelők öntőzésfejlesztéseire

A pályázatra mezőgazdasági termelők jelentkezhetnek, cél a mezőgazdaság termésbiztonságának és versenyképességének növelése. A vissza nem térítendő támogatás összege egyéni projekt esetén maximum 1 milliárd Ft, kollektív projekt esetén maximum 2 milliárd Ft. A kérelmek benyújtásának határideje: 2020. augusztus 3.

A felhívás célcsoportjába azon mezőgazdasági termelők tartoznak, akik fejlesztési eredményei hozzájárulnak a mezőgazdaság termésbiztonságának és versenyképességének növekedéséhez, valamint figyelemmel vannak a vízkészletekkel való felelős gazdálkodásra.

Mezőgazdasági termelő támogatási kérelmet nyújthat be, amennyiben:
igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – mezőgazdasági tevékenységből származó legalább 6 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkezik
igazolja a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben ‒ fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben ‒ árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott (a mezőgazdasági tevékenységből származó árbevétel számítási módszertanát a 14. sz. szakmai melléklet tartalmazza);
aki, vagy amely a támogatási kérelem benyújtását megelőzően kérelmezi a nyilvántartásba vételét a Kincstár által vezetett ügyfélnyilvántartási rendszerben

Támogatható tevékenységek
Öntözőberendezések vízellátását biztosító vízvisszatartás létesítményeinek támogatása fenntartható vízkészlet-gazdálkodás biztosításával, ezen belül víztározók létesítésének támogatása közepes nagyságú tározók kialakítása révén, amelyek mérete már megengedi,
hogy öntözővíz kivétel is lehetséges legyen.
Természetes szűrőmezők kialakítása a keletkezett felesleges és a gazdálkodás szempontjából káros vizek összegyűjtést követő tápanyag terhelésének csökkentése, majd befogadó vízfolyásba történő továbbítása céljából:
Mezőgazdasági területekhez kapcsolódó meliorált utak kialakítása
Meglévő öntözőberendezések vízfelhasználás hatékonyságának javítása, valamint öntözési infrastruktúra és kapcsolódó műtárgyainak fejlesztése, rekonstrukciója
Új öntözőberendezések beszerzése, illetve új öntözővíz-szolgáltató művek létrehozása
Öntözőberendezések energiafelhasználás hatékonyságának javítása
Önállóan nem támogatható tevékenységek
hitelesített vízfogyasztásmérő berendezések beszerzése és telepítése.
az ÉNGY-ben megtalálható forgalomtechnikai eszközök beszerzése.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 49,57 milliárd Ft. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 1 milliárd Ft, kollektív projekt esetén maximum 2 milliárd Ft.
A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható költség 50%-a.

A benyújtási időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

  1. április 1.
    2020. augusztus 3.

Forrás: Pályázatihírek