Az egyéni vállalkozó őstermelők bevételeinek, kiadásainak nyilvántartásához nyújt segítséget a NAV

Általános ellenőrzési tapasztalat, hogy azok az őstermelők, családi gazdálkodók, akik egyben egyéni vállalkozók is, a különböző önálló tevékenységek bevételeiről és kiadásairól nem vezetnek külön-külön alapnyilvántartást.

Őstermelői tevékenység – legyen az akár családi gazdálkodás – csak érvényes, önálló vagy közös őstermelői igazolvánnyal folytatható. Gyakran előfordul, hogy az őstermelő – a családi gazdaság vezetője – a mezőgazdasági tevékenysége mellett egyéni vállalkozóként is működik.

Nyilvántartás az áfa rendszerében

Az egyéni vállalkozóként és őstermelőként is gazdasági tevékenységet végző magánszemély az Áfa tv. szempontjából nem különül el, azaz egy adóalanynak minősül. Annak az egyéni vállalkozó őstermelőnek, aki az Áfa tv. általános szabályai szerint adózik, és ezzel lemond az Áfa tv. szerinti mezőgazdasági tevékenységet végző adóalanyokat megillető különleges jogállásáról[3], áfabevallást kell benyújtania. Ebben szerepeltetnie kell a mindkét tevékenységgel kapcsolatban felmerült fizetendő és levonható áfa összegét. Az Áfa tv. nem írja elő a tevékenységenkénti külön adónyilvántartás vezetését.

Nyilvántartás az szja rendszerében

Ugyanakkor a személyi jövedelemadó szempontjából külön alapnyilvántartást kell vezetni és ennek megfelelően a személyijövedelemadó-bevallásban külön-külön kell bevallani az őstermelői tevékenységből és az egyéni vállalkozói tevékenységből származó jövedelmet.

Bevallás a családi gazdaságban

A családi gazdaság tagjainak az őstermelői jövedelmükre azonos adózási módot kell választaniuk a személyi jövedelemadóban és az általános forgalmi adóban is.

A családi gazdaság vezetőjének a családi gazdaságban és a saját egyéni vállalkozásában fizetendő és levonható áfatételeket az áfabevallásban együttesen kell feltüntetni.

A személyi jövedelemadózásban a családi gazdaság bevételeit és költségeit a gazdaság tagjai között egyenlően felosztva kell személyenként bevallani, mint mezőgazdasági őstermelői tevékenységből származó jövedelmet. Ha a családi gazdaság vezetője ezen kívül egyéni vállalkozóként is tevékenykedik, például mezőgazdasági szolgáltatásokat nyújt, bérszántást végez, a saját bevallásában külön vallja be az egyéni vállalkozói tevékenységéből származó jövedelmét.

Ezért is fontos a külön nyilvántartás vezetése, hiszen az egyéni vállalkozói tevékenységből származó jövedelmet nem lehet elosztani a gazdaság tagjai között.

Mindez a közös őstermelői igazolvánnyal rendelkezőkre is alkalmazandó.
Forrás: NAV