Az iparűzési adó bevallása: íme a változások

A NAV közleményben tájékoztatott a helyi iparűzési adó bevallását érintő változásokról.
2021-től a helyi iparűzési adóról (hipa) szóló bevallást a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV) kell benyújtani. Az erre szolgáló 20HIPA jelű nyomtatványt 2021. május 31-éig elektronikusan kell a NAV-hoz beküldeni, az adót azonban az önkormányzat erre szolgáló számlájára kell befizetni. A 20HIPA nyomtatvány a NAV honlapján elérhető.
 
Két fontos kivétel:
A 2021-et megelőző évekre vonatkozó, ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységről szóló bevallásokat továbbra is az önkormányzati adóhatóságokhoz kell benyújtani.
Azok a magánszemély vállalkozók, akik nem egyéni vállalkozóként végzik tevékenységüket, a hipabevallást papíralapon, az önkormányzati adóhatósághoz is benyújthatják.
 
A beérkezett hipabevalláson a NAV összefüggés-vizsgálatokat végez[3]. A hipanyomtatvány kitöltésekor megjelenő ellenőrzéseken és hibavizsgálatokon azok a bevallások is keresztülmennek, amelyeket az adózók vagy képviselőik gépi úton, nem az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogram használatával küldenek be.
 
Az ellenőrzés eredményétől függően a NAV
értesítést küld arról, hogy a bevallást az érintett önkormányzathoz továbbította vagy
tájékoztat az azonosított hibák listájáról. A hibák javítása után a bevallást újból be kell nyújtani.
A NAV-nál 2016-tól állnak rendelkezésre a hipabevallások, ezért, ha valakinek az elévülési időn belül, 2014-re vagy 2015-re vonatkozóan kell önellenőrzést benyújtania, esetleg hiányzó bevallását pótolnia, akkor azt a 2016-ra kialakított, 16HIPA jelű nyomtatványon teheti meg.
 
A 2020-ban kezdődött adóévről szóló hipabevallást az adóév utolsó napját követő ötödik hónap utolsó napjáig kell benyújtani, a naptári évvel azonos üzleti éves adózónak 2021. május 31-éig.
https://ado.hu/ado/iparuzesi-ado-bevallasa-ime-a-valtozasok/?fbclid=IwAR3eZLptqnJin66VJ61TI_gSqfEaqqMl3abDhPur3L93vGM3P1Sl9y5CuLE