Hamarosan megjelenik a 2021-27-es időszak új, „A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása” című ( VINOP-1.2.1-21 kódszámú) pályázati felhívása, mely keretében mikro-, kis-, és középvállalkozások igényelhetnek támogatást.

Hamarosan megjelenik a 2021-27-es időszak új, „A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása” című ( VINOP-1.2.1-21 kódszámú) pályázati felhívása, mely keretében mikro-, kis-, és középvállalkozások igényelhetnek támogatást.
A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások:
– amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt (beszámoló), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
– amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben 3 fő volt,
– amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók és egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.
A felhívás keretében támogatható a technológiafejlesztés, beleértve termelési és szolgáltatási, valamint infokommunikációs technológia fejlesztését, a technológiai kapacitások bővítését.
A fentiek mellett támogatható továbbá:
– a vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan beruházás,
– tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett, a felhívás 3.4.1.1. m) pontjában részletezett szolgáltatástípusok,
– képzési szolgáltatások igénybevétele: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés, amely kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált szolgáltatóktól vehető igénybe,
– üzleti felhőszolgáltatás igénybevétele,
– megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági folyamatok és az üzemi/üzleti építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával.
Az igényelhető feltételesen visszatérítendő támogatás összege minimum 10 000 000 Ft, maximum 629 300 000 Ft.
A feltételesen visszatérítendő támogatás (VT), a támogatott projekt megfelelő teljesítése (projekt megvalósítási időszak), valamint az előre meghatározott – az egy éves fenntartási időszakot követően visszamért – eredményességi célok elérése esetén átalakítható vissza nem térítendő támogatássá (VNT).
A támogatáshoz 30% önerő megléte szükséges.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására előreláthatólag az alábbi ütemezés szerint lesz lehetőség:
1. benyújtási szakasz: 2021. március 1-16. Rendelkezésre álló keret: 70 milliárd Ft
2. benyújtási szakasz: 2021. június 15-30. Rendelkezésre álló keret: 50 milliárd Ft
3. benyújtási szakasz: 2021.szeptember 30 – október 15. Rendelkezésre álló keret: 40 milliárd Ft
4. benyújtási szakasz: 2022. február 1-15. Rendelkezésre álló keret: 40 milliárd Ft.
Az egyes értékelési határnapokig benyújtásra került projektek együttesen kerülnek elbírálásra.