Hogyan hat a minimálbér összege a társadalombiztosítási ellátásokra?

A társadalombiztosítás területén, akár az egészségbiztosítási ellátásoknál, akár a nyugellátásoknál vizsgáljuk a kérdést, az ellátások összege több ellátásfajtánál egy általános mérőszámhoz igazodik, nem a jogosult egyéni jövedelméhez.
Ilyen általános mérőszám a minimálbér (például a gyermekgondozási díj, illetve a táppénz maximális összegével kapcsolatban), illetve az öregségi nyugdíj legkisebb összege (például az öregségi teljes nyugdíj összegénél, illetve a nyugdíjjal kapcsolatos méltányossági lehetőségeknél).
Bizonyos ellátások fentiektől függetlenül ún. fix összegűek, azaz szintén nem az egyéni keresetektől függenek, hanem mindenki számára azonosan kerülnek meghatározásra (például a rokkantsági járadék összege).
Jelentősége van a minimálbér aktuális összegének egyes ellátások melletti keresőtevékenységnél is, a kereseti korlátozás esetén (például a korhatár előtti ellátás melletti munkavégzésnél.)

Minimálbér
2021-ben a minimálbér összege 167.400 forint havonta. Amikor a minimálbér összege emelkedik, emelkedni fog, a következő társadalombiztosítási ellátások is emelkednek, emelkedni fognak.

Gyermekgondozási díj
A gyermekgondozási díj összege 2021-ben is az ellátás alapjául szolgáló napi átlagkereset hetven százaléka, legfeljebb azonban a mindenkori minimálbér kétszeresének hetven százaléka, mely összeg a 167.400 forintos minimálbér esetén havonta 234.360 forint.
A maximális összegben megállapított gyermekgondozási díj összegét minden évben hivatalból felül kell vizsgálni, és a tárgyévre érvényes összeghatár figyelembe vételével újra meg kell állapítani.
A minimálbér, illetve a garantált bérminimum jogosultság kezdő napján érvényes összegének jelentősége van a diplomás gyermekgondozás díj összegének meghatározásánál is, mivel ez esetben ezek a bérösszegek képezik az ellátás összegének alapját.
A diplomás, vagy más néven hallgatói gyed összege felsőfokú alapképzésben, felsőfokú szakképzésben vagy felsőoktatási szakképzésben, valamint a szakirányú továbbképzésben résztvevő hallgató esetén a jogosultság kezdő napján érvényes kötelező legkisebb munkabér hetven százaléka.
A mesterképzésben, egységes osztatlan képzésben vagy doktori képzésben résztvevő hallgató esetében a diplomás gyed összege a jogosultság kezdő napján érvényes garantált bérminimum hetven százaléka.

Táppénz
A táppénz napi összege nem haladhatja meg a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszeresének harmincad részét, havi 167.400 forintos minimálbér esetén annak napi összege alapján a 11.160 forintot.
Ha a minimálbér emelkedik, ez a táppénz összegére is kihatással lesz.

Nyugellátások
Az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összege 2021-ben 28.500 Ft/hó.
Az öregségi résznyugdíjnak nincs ún. minimum összege.
Az árvaellátás legkisebb összege 2021-ben 24.250 Ft., 2022. január 1-jétől 50.000 Ft/hó.
A nyugellátásoknál a minimálbér érvényes összegének nincs jelentősége, mert a nyugdíj melletti keresőtevékenység 2020. július 1-je óta már teljes mértékben járulék mentes, melynek következtében megszűnt a nyugdíj mellett korhatár előtt folytatott keresőtevékenység évente a minimálbér tizennyolcszoros összegéig lehetséges összeghatára. azaz a kereseti korlátozás.
A korhatár előtti ellátásban részesülők azonban ellátásuk mellett 2021-ben is évente a minimálbér tizennyolcszorosáig folytathatnak keresőtevékenységet, ez az összeg a 167.400 forintos minimálbér alapján 3.013.200 forint.
Ha a minimálbér összege emelkedik, a korhatár előtti ellátás melletti keresőtevékenység összeghatára is emelkedik.
Megváltozott munkaképességű személyek ellátásai
A rehabilitációs ellátás és rokkantsági ellátás mellett folytatott keresőtevékenységnél 2021-ben már nincs jelentősége az érvényes minimálbér összegének, mert 2021. január 1-jétől megszűnt a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai mellett folytatott keresőtevékenységre vonatkozó összegbeli korlátozás. (2021. előtt meg kellett szüntetni az ellátást, ha az ellátásban részesülő keresőtevékenységet folytatott, és keresete három egymást követő hónapban meghaladta a minimálbér százötven százalékát.)

További hatások
A minimálbér érvényes összege kihatással van a társadalombiztosítás területén az ellátások mellett más kérdésekre is, például a biztosítási kötelezettség megállapítására megbízási jogviszony esetén, vagy a megállapodás kötésre társadalombiztosítási ellátásra, ahol szintén a minimálbér az alapja a megállapodás szerinti díj fizetésének.

Családtámogatási ellátások
A családtámogatási ellátásoknál a gyermekgondozást segítő ellátás (gyes), és a gyermeknevelési támogatás (gyet., közismert nevén a ”főállású anyaság”) összege nem függ a minimálbér változásától, mert ezek az ellátások az öregségi nyugdíj legkisebb összegéhez igazodnak, csakúgy, mint az anyasági ellátás.
https://ado.hu/tb-nyugdij/hogyan-hat-a-minimalber-osszege-a-tarsadalombiztositasi-ellatasokra/?fbclid=IwAR1Uv8gXGNfynRr_XYzAI-Ra3uuKMW6ngMwQbT7Pw0KW1HcHue5HcIv1Q-E