Illetékmentes a testvérek közötti öröklés és ajándékozás

  1. július 8. óta értéktől függetlenül illetékmentes a testvérek közötti öröklés és ajándékozás. Korábban csak az egyenes ági rokonok, tehát szülő és gyermek, valamint özvegy és házastárs örökrésze és ajándéka mentesült az illeték alól.

Az új szabály a vér szerinti testvérekre, a féltestvérekre és az örökbefogadáson alapuló testvéri kapcsolatokra is vonatkozik. Az illetékmentesség feltétele, hogy a testvéreknek legalább az egyik szülője vagy örökbefogadója azonos legyen.

Az illetékmentesség a folyamatban lévő ügyekre is vonatkozik, vagyis minden olyan, testvérek közötti ajándékozás vagy öröklés illetékmentes, amiben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 2020. július 8-ig még nem hozott végleges, tehát jogerős döntést.

  1. július 8. óta a testvérként szerzett ajándékot be sem kell jelenteni a NAV-hoz.

Ha a vagyonszerzési iratokból egyértelműen megállapítható, hogy testvérek közötti ingyenes vagyonszerzésről – öröklésről vagy ajándékról – van szó, akkor nem kell kérelmet benyújtani, a NAV az illetékmentességet hivatalból biztosítja.

Ha az ajándékozott vagyon ingatlan, akkor a földhivatalhoz benyújtandó B400-as adatlapon is jelölni lehet a mentességet.

Ha vagyonszerzés után a NAV akár fizetési meghagyással, akár határozattal illetéket állapított meg, és ez a döntés 2020. július 8-án még nem vált véglegessé, akkor a döntést kibocsátó igazgatóságnál lehet kérelmezni a megállapított illeték törlését vagy a befizetett illeték visszatérítését.

Az illetékmentes vagyonszerzésről a NAV nem küld értesítést – nem ad ki fizetési meghagyást –, az illetékmentesség tényét csak az ügyiratra jegyzi fel.
Forrás: NAV