Megszűnik az adatszolgáltatási kötelezettség a nyugta helyett kiállított számlákról

A pénztárgép használatra kötelezetteknek a jövőben nem kell adatot szolgáltatni a NAV felé PTGSZLAH nyomtatványon
Azon pénztárgép használatára kötelezett adóalanyoknak, akik pénztárgéppel történő nyugta kibocsátási és adatszolgáltatási kötelezettségüket nem online pénztárgéppel, hanem az Áfa tv. rendelkezéseinek megfelelő számla kibocsátásával teljesítették, a nyugta helyett kiállított számlák adatairól havi rendszerességű adatszolgáltatást kellett teljesíteniük. A havi rendszerességű adatszolgáltatást a kötelezetteknek a tárgyhót követő hónap 15-ig kellett benyújtaniuk a PTGSZLAH jelű nyomtatványon az adóhatóság részére.
2021. január 4-től az 50/2013. (XI.15.) NGM Rendelet 9/C § és 13. § hatályon kívül helyezése okán megszűnik a pénztárgép használatára kötelezettek adatszolgáltatási kötelezettsége, így ezen időponttól nyugta helyett kiállított számlákról a PTGSZLAH nyomtatványon már nem kell adatot szolgáltatni.
Mivel 2021. január 4-től az adóalanyoknak a magánszemélyek részére kiállított számlák adatairól is adatot kell szolgáltatni a NAV részére, így a pénztárgép használatot kiváltó számlák adatairól az adóhatóság továbbra is értesülni fog. Ezen adatszolgáltatási kötelezettségüket az adóalanyoknak az Áfa tv. 10. számú melléklet rendelkezései szerint kell teljesíteniük.