Méhállomány egészségének megőrzésére irányuló támogatás igényelhető

Az Agrárminisztérium csekély összegű, vissza nem térítendő, átmeneti támogatást nyújt azoknak a természetes vagy jogi személyeknek akik méhállománnyal rendelkeznek. A támogatást 950 millió Ft-os keretből nyújtják és a méhállomány egészégügyi kondíciójának a megőrzésére fordítható.
 
A rendelet célja, hogy a méh tenyésztéssel foglalkozó személyek vagy vállalkozások megfelelő anyagi támogatást kapjanak a tenyészetük egészségügyi állapotának a megtartásához.
 
A támogatás igénybevételére az a méhészeti termelő tevékenységet végző természetes vagy jogi személy jogosult, aki vagy amely:
a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Támogatási törvény) 28. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, és a Támogatási törvény 28. § (3a) bekezdésének megfelelően a támogatási kérelem benyújtásakor a Támogatási törvény alapján vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett ügyfélként szerepel;
a támogatási időszak november 15. napján a TIR-ben nyilvántartott méhállománnyal rendelkezik;
a támogatási időszakban a 119/2007. (X. 18.) FVM rendeletben foglaltaknak megfelelően bejelentette a támogatási időszakban elvégzett, a 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 7. §-a szerinti monitoring vizsgálat során az adataiban megállapított változásokat az illetékes megyei kormányhivatalhoz;
és a támogatási kérelem benyújtásának idején
nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás vagy csődeljárás alatt,
megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) és c) pontjában foglalt követelményeknek.
A támogatás mértékét a kérelmező tenyészetében lévő méhállományában és a Tenyészet Információs Rendszerben a támogatási időszak november 15. napján – nyilvántartott méhcsaládszám alapján kell meghatározni. A támogatás összege méhcsaládonként 1000 forint azzal, hogy a támogatás nem haladhatja meg a kérelmező és a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás részére rendelkezésre álló szabad csekély összegű támogatási keret mértékét.
A támogatási kérelem 2021. február. 01. 00:00 és 2021.03.01. 23:59 között elektronikus úton nyújtható be a Magyar Államkincstárhoz, az erre a célra rendszeresített űrlapkitöltő felületen keresztül a Kincstár honlapján közzétett közleményben foglaltaknak megfelelően.
Amennyiben az adott évben benyújtott támogatási kérelmek meghaladják a támogatás keretösszegét, úgy a támogatási összeg a túllépéssel arányosan csökken.