Munka- és járványügyi kérdezz-felelek – Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda és Ilona H Soós anyaga

1.) Kirúghatnak-e a munkahelyemről a járvány idején? A válasz IGEN.
A járványügyi intézkedés nem képez tilalmat a munkáltatói felmondás közlése tekintetében. Ha a munkáltató ezen időszakok alatt felmondást kíván közölni a munkavállalóval, ezt jogszerűen megteheti (akár az elkülönítés helyére levélben elküldve a felmondást).
A felmondási idő a közlés napjától, illetve a felmondás munkavállaló általi kézhezvételének napjától számítandó, kivéve, ha keresőképtelenség miatt van távol a munkavállaló a munkahelyétől, ebben az esetben a felmondási idő a keresőképtelenség megszűnésének napját követően indul el.
2.) Kirúghatnak-e a munkahelyemről csak azért, mert koronavírus járvány van? A válasz: NEM.
Az nem lehet a felmondás indoka, hogy járvány van. Viszont, ha a járvány miatt a Munkáltató gazdaságilag olyan helyzetbe került, hogy a munkaviszony fenntartása tőle nem várható el, akkor élhet rendes felmondással. (Tipikusan a szolgáltató szektor, pl. hotelek, éttermek, amelyek elsőként érezték meg a vírus hatását)
3.) Nem merek bemenni a munkahelyemre, mert félek a fertőzéstől! Kirúghatnak ezért? A válasz: IGEN
Jelenleg nincs kijárási tilalom, és akik nem kerültek karanténba, azok szabadon mozoghatnak. (Hangsúlyoznám, hogy ez ma érvényes- nem tudjuk, hogy holnap nem lesz-e ezzel ellentétes kormányzati intézkedés!). Az az ok, hogy valaki fél, nem indokolja, hogy ne menjen be dolgozni!
4.) Nem merek bemenni a munkahelyemre, mert félek a fertőzéstől, MERT A MUNKÁLTATÓM NEM TETT MEG SEMMIT A FERTŐZÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN! Kirúghatnak ezért? A válasz: NEM!
Fontos azonban, hogy a Munkavállalónak kell bizonyítania, hogy a Munkáltató nem biztosította a fertőzés megelőzésének feltételeit: legalább szappanos kézmosás lehetősége, a fertőzés elkerüléséhez szükséges minimális távolság, gyakori szellőztetés stb. A Munkáltatónak ugyanis biztosítania kell az egészséges munkavégzés feltételeit. Ennek hiányában a Munkavállaló megtagadhatja a munkavégzést DE! a munkavégzés megtagadása esetén is rendelkezésre kell állnia, tehát ha arról tájékoztatják, hogy a feltételeket megteremtették, akkor be kell menni dolgozni! Erre az időre a Munkavállalónak az alapbére jár (állásidő).
5.) Ha elkapom a koronavírust a munkahelyemen, az munkahelyi balesetnek számít? A válasz: NEM!
A betegség az betegség, nem baleset. Ha valaki bizonyítani tudja, hogy a munkahelyén kapta el a koronavírust (amit kétlek), akkor annak van fokozott jelentősége, hogy a Munkáltató betartotta-e az előírt közegegészségügyi előírásokat. (kézmosás lehetősége, fertőtlenítés, írásos tájékoztatás stb.) Ha nem, az megalapozhatja a Munkáltató kártérítési felelősségét, de az már egy másik történet.
6.) Múlt héten voltam olaszba/spanyolba/wuhanba… stb. Simán hazajöttem, de a Főnök azt mondta „be ne merjek menni”, de nekem kellene a pénz, lehet bajom, ha bemegyek? A válasz: IGEN
Akár azonnali hatállyal is kirúghatják. A feltétel itt, hogy a Munkáltató előzetesen írásban értesítse, hogy ne menjen be a munkahelyére. Ezt köteles betartani.
7.) Egyáltalán a Főnököm megkérdezheti, hogy hol voltam szabadságon? Megkérdezheti, hogy valaki beteg-e a családban? A válasz: IGEN.
Megkérdezheti, és el is tilthat a munkavégzés alól 14 napra.
8.) Ha a Főnök azt mondta, hogy nem mehetek be a munkahelyre, akkor nem is kapok semmit!? A válasz: NEM.
Erre az időre állásidő, azaz alapbér illeti meg. A munkavállaló és a munkáltató ettől eltérően meg is egyezhetnek abban, hogy a Munkavállalót mekkora díjazás illeti meg (tehát az alapbéren felül) vagy hogy a munkavállaló szabadságot vesz ki. Ha beteg, akkor betegszabadságon vagy táppénzen van.
9.) Kirúghatnak-e a munkahelyemről, mert nem megyek be dolgozni, mert otthon kell maradnom a gyerekkel/gyerekekkel? Alapvetően: IGEN (jelen pillanatban)
A Munkáltató (jelenleg) nem köteles engedélyezni, hogy az iskola bezárásra tekintettel a munkavállaló ne jelenjen meg a munkahelyén, elméletileg ez még azonnali hatályú felmondást is eredményezhet, de őszintén szólva nem hiszem, hogy létezik ma olyan bíróság Magyarországon, amely egy ilyen esetben a Munkáltató javára döntene. Ez a helyzet ugyanis különös méltánylást érdemlő személyi, családi vagy elháríthatatlan oknak minősül, és mivel jogszabály írja elő (a Kormány határozatai), ez megalapozza, hogy a dolgozót mentesítsék munkavégzési kötelezettsége alól, azaz engedélyezzék szabadság kiadását vagy engedélyezzék, hogy otthonról dolgozzon (ha ez utóbbi lehetséges).
Magyarul: Tehát ha nem lehet megoldani a gyerek felügyeltét, akkor otthon lehet maradni, de legalább telefonon (célszerű inkább e-mailen, vagy sms-ben) bejelenteni a Munkáltatónak, és engedélyt kell kérni a szabadság kiadására.
Ebben az esetben is dönthet úgy egy Munkáltató, hogy ennek ellenére kötelezi a munkavállalót a munkahelyen való megjelenésre, de SZERINTEM ezt csak akkor teheti meg, ha erre valamilyen méltányolható oka van pl: a kialakult veszélyhelyzetben startégiai vállalatról, és kulcsfontosságú személyről van szó pl. valamilyen közszolgáltató cég vezető beosztású munkavállalójáról, vagy bárkiről, akit ebben a helyzetben nem lehet nélkülözni stb.
10.) Mehetek-e táppénzre azért, mert otthon kell lennem a gyerekkel? A válasz: NEM
Önmagában emiatt nem lehet sem betegszabadságra, sem táppénzre menni.
11.) A Főnököm megengedte, hogy otthon maradjak a gyerekkel, de nem tudok otthonról dolgozni, mert nem olya jellegű a munkám. Jár-e nekem erre az időre fizetés? A válasz: NEM
Ebben a helyzetben a dolgozó igazoltan van távol a munkahelyétől, de nem jár részére munkabér (alapbér, azaz állásidő sem). Hangsúlyozom azonban, hogy a Munkáltatónak és a dolgozónak bármikor van lehetősége arra, hogy ettől eltérően egyezzenek meg, tehát a Munkáltató döntése szerint adhat erre az időszakra is alapbért, vagy bármit a dolgozó részére.
12.) A Cég úgy döntött, hogy a telephelyünket bezárják, nem is lehet oda bemenni. A munkának olyan a jellege, hogy nem lehet távmunkát végezni. Mi jár ilyenkor a dolgozónak?
Ebben az esetben az alapbér jár, de ha van kollektív szerződés, akkor a kollektív szerződés szerinti juttatások is járnak.
13.) Bementünk a munkahelyre, de nem csinálunk egész nap semmit, mert a vírus miatt nem kapunk alapanyagot. A Főnök azt mondta, hogy sajnos most nem kapunk fizetést. Megteheti ezt? A válasz: IGEN
Amennyiben a Munkáltató bizonyítani tudja, hogy a termeléshez, működéshez szükséges alapanyagok, termékek, információk vagy dokumentumok egy koronavírus járvánnyal érintett területről, az ottani zárlat, gyár, üzem, iroda bezárása miatt nem érkeznek meg, akkor az állásidő ellenére NEM terheli munkabér fizetési kötelezettség. Ez a Munkáltató szempontjából un vis maior helyzet (működési körén kívülálló elháríthatatlan külső ok)
14.) A munkahelyem karantén alá került. Nem tudunk bemenni dolgozni. Így is kapnunk kell fizetést? A válasz: NEM
Ez is vis maior helyzet a munkáltató részéről. Itt is megállapodhatnak eltérően a Felek.
15.) Karanténba (orvosi) kerültem, de kiderült, hogy negatív lett a tesztem. Akkor most nem is kapok semmit? A válasz: NEM
Mindegy mi lett a karantén eredménye, akkor is TÁPPÉNZ-re jogosult.
16.) Nem helyeztek karanténba, de otthon kellett maradnom (házi karantén), mert múlt héten Olaszországban stb. stb. voltam, olyan helyen voltam, ahol volt egy fertőzött stb. stb. Akkor is kapok táppénzt? A válasz: NEM
Táppénz így nem jár, és munkabér sem, de a távollét itt is igazoltnak minősül, mint a kisgyermek esetében. Emiatt nem lehet tehát elbocsátani.

https://www.facebook.com/dr.szabo.ivan.ugyvedi.iroda/posts/3409099869104966?__xts__%5B0%5D=68.ARCbpouLvQD9zniCIb5GByuWXyw7Yt2rL_qh76ymeQ94BoOzIE3d3U4qeN_rdobaqtagoSXHNDqWWZeYXF7AwGjc2yKIZspKXfU2iZ5QbA0Tb0kL_m6kfSMobVu2fQIcREQAh4Vs7qf-0hBeodx9HlDZBNSCsczwjjI0D2SgAGptRyueZt6iY3-tlnSBZAI2l8fEklAD0eMFsWgpi8t3y5dOcBh6WKDczFxxB_IiZrPO8VGjYKuvLgEfHmLAbNZodg7zj4hmHSC56c2qCW0B7D9dJxMBrbyPQIXbZCiLUmtkX5sTjkSnBcUFTy3wUbGzxJnsidRUlNktcd4juvJ8DLACpg&__tn__=K-R