Pályázatot indít februárban az Agrárminisztérium az alföldi tanyás térségek fenntartható, a komplex vidékfejlesztéshez illeszkedő fejlődésének elősegítése érdekében

Cél a tanyán élők támogatása: tanyagazdaság indítás, kiépítés esetén, valamint a már meglévő tanyai gazdaságok támogatása, gazdálkodási feltételeik megerősítésére.
 
Az alábbi célok megvalósítására lehet pályázatot benyújtani:
A tanyák és a tanyás térség megőrzése, fejlesztése érdekében a gazdaságok indításának és fejlesztésének mezőgazdasági csekély összegű támogatása célterület keretében Standard Termelési Értékkel (STÉ) rendelkező, azaz induló tanyagazdaság, valamint 1-5999 STÉ-vel rendelkező tanyagazdaság fejlesztésére irányuló pályázati projekt:
tanyai lakóépület felújítására a pályázatban foglalt támogatott összköltség legfeljebb 50%-ig – villamosenergiához, ivóvízhez, valamint szennyvíz-kezeléshez és – elhelyezéshez kapcsolódó fejlesztések kivételével –,
gazdálkodási célú épületek felújítására, építésére,
gazdálkodást segítő gépek, eszközök fejlesztésére, beszerzésére,
karám, kerítés létesítésére, felújítására,
növényi és/vagy állati szaporító anyag vásárlására, beszerzésére,
állatállomány kialakítására, bővítésére,
a tanyán, a tanyagazdaságban előállított mezőgazdasági, élelmiszeripari és kézműves termékek (népi iparművészeti termék, népi kézműves termék, kézműves háziipari termék, kézműves élelmiszer) első eladásához szükséges, a gazdaságon belül történő előkészítő tevékenységet biztosító, feldolgozó kapacitások létesítésére, fejlesztésére – villamos energiához, ivóvízhez, valamint szennyvíz-kezeléshez- és elhelyezéshez kapcsolódó fejlesztések kivételével –,
tanyai lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzése, telepítésére.
A komplex, több célt megvalósító pályázatok az értékelés során előnyt élveznek.
 
Tanyás térségnek tekinthető területek jellemzői:
A pályázat során alföldi tanyás térségnek tekinthető Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád-Csanád megye, Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összes járása, továbbá Pest megye Ceglédi, Dabasi, Gyáli, Monori, Nagykátai, Nagykőrösi, Ráckevei, Szigetszentmiklósi, illetve Vecsési járása.
A pályázat keretén belül tanyának minősül a település külterületén fekvő, legfeljebb 1 hektár nagyságú olyan földrészlet, amelyhez a föld mellett növénytermesztés és/vagy állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és terméktárolás céljára létesített lakó- és gazdasági épület, illetve ilyen épületcsoport is tartozik, vagy az olyan földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként szerepel.
 
Pályázat benyújtására jogosult az a magánszemély, őstermelő vagy egyéni vállalkozó, aki az ezeket bizonyító dokumentumok valamelyikének másolatával ezt igazolja, és azt a pályázathoz mellékeli, illetve aki a jelen pályázati felhívásban meghatározott tanyás térségben található település valamelyikén
lakóhelye szerint a pályázati felhívás közzétételét megelőző időponttól, azaz 2021. február 3. napját megelőzően életvitelszerűen mint tartózkodási helyén él,
(a lakcímkártya és a személyazonosító igazolvány másolatával kell alátámasztani, amelyet a pályázathoz mellékelni kell),a tanya a földhivatali ingatlan-nyilvántartás szerint a saját vagy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozója vagy őstermelők családi gazdasága tagjának, illetve családi mezőgazdasági társaság tagjának tulajdonában van,
aki igazolja, hogy a pályázat benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben, mezőgazdasági tevékenységből származó legfeljebb 5 999 euró STÉ üzemmérettel rendelkezik;
aki nyilatkozik a pályázat benyújtását megelőző kettő és a folyamatban lévő üzleti évben saját jogon, illetve amennyiben egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül más vállalkozással, úgy az egy és ugyanazon vállalkozás jogán kapott valamennyi, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű támogatás euróban kifejezett összegéről, a támogatóról, a támogatási vagy egyéb szerződés számáról és a támogatás-tartalomról szóló határozat számáról;
továbbá aki megfelel az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet) 11/A. §-ban foglalt követelményeknek.
 
A pályázati felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 858.219.539,- Ft.
A megítélhető támogatás maximális összege – figyelembe véve a pályázó részére korábban folyósított csekély összegű támogatásokat – pályázónként legfeljebb 3.000.000 Ft.
A támogatás mértéke az összes jogosult, elszámolható költség – a támogatási keret lekötésének mértékétől vagy a pályázó által az előírtnál nagyobb arányú saját forrás vállalásától függően – legfeljebb 75%-a, fiatal gazdálkodók esetében (akik a pályázat benyújtásakor a 40. életévét még nem töltötték be) az összes jogosult, elszámolható költség legfeljebb 90%-a, de mindösszesen legfeljebb a pályázó, illetve a pályázó és a vele egy és ugyanazon vállalkozás vagy vállalkozások részére rendelkezésre álló szabad csekély összegű támogatási keretnek megfelelő forintösszeg.
A fejlesztés megvalósításához a pályázónak a pályázat tárgyát képező beruházás, fejlesztés teljes költségének minimum 25%-át, fiatal gazdálkodó esetében (akik a pályázat benyújtásakor a 40. életévét még nem töltötte be) minimum 10%-át saját forrásként biztosítania kell.
A pályázatok elektronikus felületen történő szerkesztésére és kitöltésére 2021. február 18-a, 08 óra 00 perctől, véglegesítésére 2021. február 25-e, 8 óra 00 perctől – forráskimerülés esetének kivételével – 2021. március 4-e 23 óra 59 percig van lehetőség.