Változtak a szakképzési hozzájárulás szabályai

A veszélyhelyzet ideje alatt igénybe vehető szakképzésihozzájárulás-fizetési kedvezményről szóló 22/2021. (I. 28.) Kormányrendelet alapján 2021. január 1-től változott a szakképzési hozzájárulás alanyainak köre és a hozzájárulás alapja is. A módosítás érinti többek között a béren kívüli juttatásokat is: már a januári SZÉP-kártya-támogatás után sem kell a szakképzési hozzájárulást megfizetni.
 
Szakképzési hozzájárulásra kötelezett:
– a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet az egyéni vállalkozó kivételével,
– a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti egyéni vállalkozó és
– a belföldön vállalkozási tevékenységet folytató külföldi adóügyi illetőségű személy, ha belföldön székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezik, vagy üzletvezetésének helye belföld.
 
A szakképzési hozzájárulás alapjának változása:
Az Szkt. 106. § (1) bekezdése szerint „A szakképzési hozzájárulás alapja a szakképzési hozzájárulásra kötelezettet terhelő szociális hozzájárulási adó alapja.”
Ettől eltérően 2021. január 1-jétől nem képezi a szakképzési hozzájárulás alapját:
– a Szocho tv. 1. § (4) bekezdése szerinti
– béren kívüli juttatások [Szja tv. 71. §],
– béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások [Szja tv. 70. §]Szja tv. szerint adóalapként meghatározott összege,
– kamatkedvezményből származó jövedelem [Szja tv. 72. §], valamint
– a Szocho tv. 1. § (5) bekezdésében meghatározott jövedelem, azaz
– a kamatkedvezményből származó jövedelem [Szja tv. 72. §]
– a vállalkozásból kivont jövedelem [Szja tv. 68. §],
– az értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem [Szja tv. 65/A. §],
– az osztalék [Szja tv. 66. §], vállalkozói osztalékalap [Szja tv. 49/C. §],
– az árfolyamnyereségből származó jövedelem [Szja tv. 67. §],
– az Szja tv. 1/B. § hatálya alá tartozó természetes személy e tevékenységből származó jövedelme.
 
Ezek alapján már a januárban béren kívüli juttatásként adott SZÉP-kártya-támogatás után sem kell a szakképzési hozzájárulást megfizetni.