Milyen iratanyagot kell megkapnod a régi könyvelődtől és haladéktalanul átadnod az új könyvelő részére?

Ha megszületett benned az elhatározás hogy könyvelőt váltasz, több fontos lépést kell megtenned annak érdekében, hogy döntésed meghozza a várt eredményt.

Meg kell találnod az új számviteli szolgáltatót, egyeztetni vele a megkötendő szerződés részleteiről, beszélned kell a régi könyvelővel, felmondani a vele kötött szerződést, új szerződést kötni, majd átadni céged iratanyagát.  

 

Akár év közben, akár év végén váltasz könyvelőt, a folyamat sikere nagyban múlik azon is, hogy minden szüksége információval ellátod-e az új könyvviteli szolgáltatódat. Egy részletes szóbeli egyeztetés mellett vállalkozásod iratanyagának átadása biztosítja azt, hogy könyvelőd jól átlássa céged pénzügyi-számviteli helyzetét és ezután a jogszabályoknak, valamint te érdekeidnek megfelelően végezhesse munkáját.   

Az átadandó iratok fajtája és mennyisége függ többek közt a cégformától, a cégmérettől és a végzett tevékenységtől.

Általánosságban elmondható, hogy a vállalkozások rendelkeznek az alapításukkal összefüggő iratokkal, adó- és más bejelentkezésekkel, adóügyi és számviteli bizonylatokkal, az előző év (időszak) záró dokumentumaival, bevallásokkal, szabályzatokkal, alkalmazottakkal kapcsolatos munkaügyi iratanyaggal, bankszámlakivonatokkal, pénztárjelentéssel, stb.

Lássuk ezeket részletesen, bár a teljesség igénye nélkül!

 

Alapítással, bejelentkezéssel kapcsolatos dokumentumok

 • társasági szerződés, alapító okirat, egyéni vállalkozás bejelentése, stb.
 • cégkivonat
 • működési engedély
 • hatósági, hivatali engedélyek
 • kamarai bejelentkezések
 • helyi iparűzési adó, székhely, új tevékenység, stb. bejelentése

 

Adózással kapcsolatos dokumentumok

 • bejelentkezések, módosítások
 • bevallások adónemenként
 • bevallások benyújtásának visszaigazolásai
 • bevallásokat alátámasztó analitikák adónemenként
 • önellenőrzések
 • pénztárgépekhez kapcsolódó dokumentáció
 • aktuális NAV adófolyószámla-kivonat
 • a korábbi adóellenőrzések jegyzőkönyvei, határozatai, jogkövetkezményei és azok végrehajtása

 

Kötelező adatszolgáltatások és ezek beérkezésének visszaigazolásai (KSH, stb.)

 

Előző évek záró dokumentumai

 • főkönyvi kivonatok, naplók, kartonok, egyéb analitikák
 • zárás analitikái
 • záró bevallások, adatszolgáltatások
 • mérleg
 • eredménykimutatás
 • kiegészítő melléklet
 • cash flow
 • közhasznúsági melléklet
 • határozat az adózott eredmény felhasználásáról
 • könyvvizsgálói jelentés
 • közzétételi igazolás

 

Számviteli dokumentumok

 • nyitás dokumentumai
 • aktuális évről készült naplók, főkönyvi kivonatok, kartonok
 • tárgyieszköz-kartonok
 • leltárak
 • selejtezési jegyzőkönyvek
 • készletnyilvántartás analitikái
 • átsorolások
 • könyvelés alapbizonylatai, számlák, stb.
 • analitikák (beruházások, követelések, kötelezettségek, tagi kölcsönök, időbeli elhatárolások, saját tőke, céltartalékok, stb.)
 • pénztárak és bankszámlák egyeztetett állománya, analitikái, bankszámlakivonatok, pénztárjelentések
 • devizás ügyletek analitikája

 

Munkaügyi dokumentumok

 • be- és kijelentőlapok, adatmódosítások, valamint ezek visszaigazolásai
 • munkaszerződések
 • megbízási szerződések
 • kötelező tájékoztatók
 • munkaügyi nyilvántartó lapok
 • munkavállalói nyilatkozatok
 • munkaköri leírások
 • munkaidő-nyilvántartás
 • munkaidő-beosztás
 • munkaidőkerethez kapcsolódó iratok
 • szabadságnyilvántartás
 • nyilatkozatok (pl. titoktartási, versenytilalmi)
 • leltárfelelősségi megállapodások
 • munka- és tűzvédelemmel kapcsolatos iratanyag (szabályzatok, kockázatelemzés, oktatás, munkabaleseti jegyzőkönyvek, foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok, egyéni védőeszközök, stb.)

 

Bérelszámolás dokumentumai

 • jelenléti ív
 • bérszámfejtéshez, TB-ügyintézéshez szükséges okiratok, dokumentumok
 • aláírt bérjegyzék
 • bérkarton
 • munkabér átvételének igazolása
 • munkavállalói nyilatkozatok (adókedvezmények, gyermekek, stb.)
 • letiltások
 • kiküldetés dokumentumai
 • jelenlegi és korábbi alkalmazottak nyugdíjának megállapításhoz szükséges iratok
 • TB-kiskönyv

 

Szabályzatok

 • szervezeti és működési szabályzat
 • adatkezelési és adatvédelmi szabályzat
 • munkaügyi szabályzat
 • számviteli politika
 • számlarend
 • számlatükör
 • pénzkezelési szabályzat
 • leltározási szabályzat
 • értékelési szabályzat
 • selejtezései szabályzat
 • önköltség-számítási szabályzat
 • cafeteria-szabályzat
 • ÁSZF

 

Egyéb céges iratok

 • levelezések
 • folyamatban levő ügyek
 • szigorú számadású dokumentumok nyilvántartása
 • útnyilvántartás
 • bankszámlaszerződések
 • egyéb szerződések
 • engedélyek
 • biztosítási szerződések
 • garanciális kötelezettségek

 

Az átadott dokumentumokról mindenképp szükséges átadás-átvételi jegyzőkönyvet készíteni, melyeket mindkét illetékes félnek alá kell írnia. Ennek egy lehetséges formáját megtalálhatjátok a Nyomtatványtárban: LINK

 

Összeállította: Kovács Mariann

2019.11.02.