Alanyi mentes airbnb-s vagy? Azt hiszed, neked nem kell ÁFÁ-t fizetned? TÉVEDSZ!

Sokan nem tudják, de bizonyos esetekben az ÁFA szempontjából alanyi mentes kategóriába sorolt airbn-vel foglalkozóknak is van ÁFA-bevallási és –fizetési kötelezettségük. Ez leggyakrabban akkor fordul elő, ha külföldi partnertől szolgáltatást vesznek igénybe, pl. hirdetési lehetőséget vásárolnak a booking.com-on, vagy az airbnb.com-on. (Jelen cikkünk nem foglalkozik a termékbeszerzéssel, amire némileg más szabályok vonatkoznak.)

Azonban komoly büntetés, sőt akár az adószám törlése is fenyeget, ha nem ismerik az ÁFA-törvény és az Adózás rendjéről szóló törvény előírásait.

A helyzet megértése érdekében fontos tisztában lenni az alapokkal, hiszen sokakban az a tévhit él, hogy ha ők alanyi mentesek, rájuk nem vonatkozik az ÁFA-törvény.

Azonban ez nem igaz, mert a jogszabály előírása szerint adóalany minden magánszemély vagy szervezet, aki (amely) saját neve alatt gazdasági tevékenységet folytat, tekintet nélkül annak helyére, céljára és eredményére.

Gazdasági tevékenység: valamely tevékenység üzletszerű, illetőleg tartós vagy rendszeres jelleggel történő folytatása, amennyiben az ellenérték elérésére irányul, vagy azt eredményezi, és annak végzése független formában történik.

Ezek alapján megállapítható, hogy minden airbnb-vel foglalkozó adószámos magánszemély, egyéni vállalkozó, vagy gazdasági társaság az ÁFA-törvény adóalanyának minősül.

Számukra a jogszabály előírja, hogy minden adóalanynak közösségi adószámot kell kérnie, aki az Európai Közösség valamely másik tagállamában működő adóalannyal szeretne kereskedelmi kapcsolatot létesíteni. (ÁFA-törvény257/B. §)

Ennek megfelelően minden rövidtávú szálláshely-szolgáltatónak közösségi adószámot kell igényelnie a tevékenység megkezdésekor. A közösségi adószám igénylésének módja a tevékenység megkezdésekor:

  • cégbejegyzésre kötelezett adózó (pl. BT, KFT) esetén a cégbejegyzési kérelemben
  • egyéni vállalkozást indítók esetén a webes ügysegéden
  • adószámos magánszemély esetén a ’T101 számú nyomtatványon

A változások bejelentésére a’ T101, a ’T101E és a ’T201T nyomtatvány szolgál.

Rendkívül fontos, hogy miután megkaptuk a közösségi adószámot, azt fel kell tüntetni minden, kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos iraton! Vagyis a kapott közösségi adószámot minden külföldi partnerrel közölni kell. (Art. 29. §) Ez történhet emailben, vagy a megadott törzsadatokban.

Ettől kezdve ha szolgáltatást veszünk igénybe a külföldi partnertől (ebben az esetben jellemzően hirdetés szokott előfordulni), ő ÁFA-mentesen számlázza ki felénk a szolgáltatás ellenértékét. És ez az a pont, ahol megjelenik a bevallási és adófizetési kötelezettség az alanyai mentes magánszemély, egyéni vállalkozó, vagy cég számára is.

 

Vizsgáljuk meg, miért!

Amennyiben a külföldi partner nem ismeri a közösségi adószámunkat, minden esetben felszámítja az ÁFÁ-t (az ő országában előírt mérték szerint). Így számlát a bruttó összegről kapunk. Ebben az esetben Magyarországon bevallási és adófizetési kötelezettségünk nem keletkezik. De fontos tudni, hogy mint már jeleztük, a gazdasági tevékenységet végzők ezt a módszert nem választhatják. Hiszen kötelesek közösségi adószámot kérni és azt minden okiraton feltüntetni (vagyis megadni a partnernek).

Ha tehát megadjuk a közösségi adószámunkat a partnernek, ő ÁFA-mentes számlát állít ki felénk. Ebben az esetben nekünk kell ÁFÁ-t felszámítani a számlán szereplő nettó összegre, a magyar szabályok szerinti 27%-os mértékben. Emiatt keletkezik bevallási és nyilatkozattételi kötelezettségünk.

Ha ÁFA-körbe tartozunk, az így felszámított ÁFÁ-t levonásba helyezhetjük, vagyis „visszaigényelhetjük” bizonyos feltételek fennállása esetén.

Ha azonban alanyi mentes tevékenységet folytatunk, kénytelenek leszünk befizetni az általunk kiszámított ÁFA összegét.

Amennyiben tehát megvalósul a bevallási kötelezettségünk, két dokumentumot is be kell küldenünk a NAV-hoz:

  • ’A60 számú nyomtatvány (Összesítő nyilatkozat)
  • ’65 számú nyomtatvány (ÁFA bevallás)

Benyújtási gyakoriságuk:

  • havi bevallásra kötelezett adóalany és alanyi mentes adóalany esetén havonta, a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig
  • negyedéves bevallásra kötelezett adóalany esetén negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig.

Alanyi mentes adóalanynak csak arra az időszakra vonatkozóan kell beadnia a számára előírt  ÁFA-bevallást és Összesítő nyilatkozatot, amikor előfordult Közösségen belüli szolgáltatásigénybevétel.

Természetesen az ÁFA-körös adóalanyoknak rendszeresen be kell nyújtaniuk a (havi, vagy negydéves) ÁFA-bevallásokat. Azonban ezeket csak akkor szükséges kiegészíteni Összesítő nyilatkozattal, amikor megvalósult a Közösségen belüli szolgáltatásigénybevétel, vagy kereskedelem.

A kiszámított ÁFA-összeg befizetésének határideje is a fent megjelölt napokhoz illeszkedik.

 

Ha megrémít az ÁFA-szabályok bonyolultsága, a KVANTUM KÖNYVELŐIRODA leveszi válladról az ezzel járó feszültséget és a bevallási kötelezettséggel járó terheket.

Lezárva: 2020. Szeptember 26.