A külföldről behozott új és használt gépjármű után is kell környezetvédelmi termékdíjat fizetni – hívta fel a figyelmet a NAV

A NAV tájékoztatója szerint a gépjárművek egyes alkatrészei, tartozékai után termékdíjat kell fizetni. Ilyen például az akkumulátor, a kenőolaj, a gumiabroncs, az elektronikai rendszer. A termékdíjat általában a gépjárművet importálónak, a közösségen belüli beszerzőnek kell megfizetnie.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az ellenőrzései során többször tapasztalta, hogy a használt gépjármű-kereskedelemmel foglalkozó vállalkozások a külföldről behozott gépjárművek értékesítése során a környezetvédelmi termékdíj-fizetési kötelezettségüknek nem, vagy nem megfelelően tesznek eleget.
Gépjármű kategóriába tartozik a kisebb és nagyobb méretű személy-, illetve áruszállításra alkalmas jármű és a motorkerékpár is. A termékdíjat az alkotórészek tömege alapján tételesen vagy átalányként is meg lehet fizetni. Ha a gazdálkodó rendszeresen, jellemzően értékesítési céllal vagy saját használatra hoz Magyarország területére gépjárműveket, az átalányfizetés az előnyösebb a kevesebb adminisztráció miatt.
Az új gépjárműveknél figyelni kell arra, hogy nemcsak az egyes alkotórészek, hanem a csomagolás, például a szállításhoz használt védőfólia, kartonpapír stb. lebontása, végleges eltávolítása után is kell termékdíjat fizetni.
A gazdálkodónak a termékdíjköteles termékhez kapcsolódó tevékenységet 15 napon belül be kell jelenteni a NAV-hoz a TKORNY nyomtatványon. A határidő elmulasztásakor már nem választható az átalányfizetés, csak a tételes fizetési mód.
Fontos, hogy a tárgyév előtt bejelentkezett gazdálkodók a termékdíjra vonatkozó átalányfizetés választását a tárgyév január 31-éig jelenthetik be a NAV-hoz. Ez a határidő sem mulasztható el az átalányfizetés választásához.