Adózási könnyítés munkahelyi gyermekfelügyelőnek

Április 30-tól a veszélyhelyzet ideje alatt minden[1] foglalkoztató szervezhet a nála dolgozó munkavállalók gyermekeinek napközbeni felügyeletet.[2]

A munkahelyi gyermekfelügyeletet ellátó foglalkoztatottnak kifizetett jövedelem után kevesebb közterhet kell fizetni 2020. április, május és június hónapokban.

A gyermekfelügyelő járulékalapot képező jövedelme után az általános szabályoktól eltérően, kizárólag a 4 százalékos mértékű természetbeni egészségbiztosítási járulékot, de legfeljebb 7 710 forintot kell fizetni.

A kedvezmény nem érinti a biztosított társadalombiztosítási és munkaerő-piaci ellátásokra való jogosultságát és az ellátás összegét.

Ha a gyermekfelügyelőt alkalmi munkavállalóként foglalkoztatják, akkor az Efo tv.[3] szabályai az irányadóak, a saját jogú nyugdíjas foglalkoztatására pedig az általános szabályok vonatkoznak.

Az érintett időszakban a foglalkoztatónak sem kell szociális hozzájárulási adót és szakképzési hozzájárulást fizetnie a gyermekfelügyelőnek kifizetett jövedelem, juttatás után.

[1] Akár költségvetési szerv is élhet ezzel a lehetőséggel.

[2] A veszélyhelyzet során a gyermekek napközbeni felügyeletével kapcsolatos intézkedésekről szóló 152/2020.
(IV. 27.) Korm. rendelet 3-4. §-a szerint. A Korm. rendelet 2020. április30-tól hatályos.

[3] Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény
Forrás: Nav-hírlevél