Április 30-ig lehet pályázni a vállalkozások komplex energetikai fejlesztéseinek támogatására

A pályázati kérelmek benyújtásának határideje 2020. április 30. 10.00 órára módosult. Támogatási kérelmeket Magyarországon székhellyel rendelkező mikro-, kis-, és középvállalkozások nyújthatnak be. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 3 millió Ft, maximum 100 millió Ft. A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 55%-a lehet.

A felhívás hozzájárul az épületek energiatakarékosságának és energiahatékonyságának javítására, valamint megújuló energiaforrások felhasználására irányuló beruházások megvalósításához vissza nem térítendő támogatás formájában. Egyszerre szolgálja a környezettudatos gazdasági versenyképesség erősítését, a környezetterhelés és a felhasznált primer energia mennyiségének csökkentését, illetve a vállalkozások rezsiköltségekhez kötődő terheinek enyhítését.

A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások:
amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele;
melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;
amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

Önállóan támogatható tevékenységek
Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek:

Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre és/vagy hűtésre
Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából
Napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergia-ellátásához
Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíztermelésre és/vagy fűtésrásegítésre

Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:

Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése
Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése
Meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása

Ezekkel összefüggésben támogatható tevékenységek:

Kiskapacitású napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergia-ellátásához
Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése

Forrás: Pályázatihírek