Áprilisra is érvényesek a kedvező szabályok

2021 áprilisában is érvényben maradnak a veszélyeztetett gazdasági ágazatokban működő vállalkozásokra vonatkozó kedvezmények.
 
A szociális hozzájárulási adó alóli mentesség
Nem kell szociális hozzájárulási adót fizetnie 2021. április hónapra a veszélyeztetett ágazatba tartozó tényleges főtevékenységet folytató
kifizetőnek a munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalók után,
az egyéni vállalkozónak e jogállására tekintettel, és
a társas vállalkozásnak a Tbj. szerinti társas vállalkozó e jogállására tekintettel.
A szakképzési hozzájárulás alóli mentesség
2021. áprilisra a veszélyeztetett ágazatokba tartozó tevékenységet tényleges főtevékenységként folytató kifizetőknek nem kell szakképzési hozzájárulást fizetniük.
 
A rehabilitációs hozzájárulás kedvezménye
A veszélyeztetett ágazatokba tartozó, rehabilitációs hozzájárulás fizetésére kötelezett kifizetők mentesülnek 2021-ben az áprilisra arányosan jutó rehabilitációs hozzájárulás alól.
 
Könnyítések a kisvállalati adóban (kiva)
A felsorolt, veszélyeztetett ágazatokba tartozó tevékenységet főtevékenységként végző kisvállalati adóalanyoknak a 2021. áprilisi kivakötelezettségük megállapításánál a személyi jellegű kifizetések összegét nem kell figyelembe venniük, tehát az nem lesz része a kiva alapjának.
 
A veszélyeztetett ágazatokba tartozó tevékenységeket, továbbá az adózási könnyítések igénybevételének feltételeit és módját részletesen ismerteti a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján a Március hónapra újabb ágazatokban érvényesíthetők a veszélyhelyzeti adózási könnyítések és az Újabb kedvezmény az adózási könnyítéseket igénybe vevő egyéni és társas vállalkozásoknak cím alatt megjelent tájékoztatók.
 
Áprilisra nem kell katát sem fizetni
A 2021 februárjában már katázó, mentesített tevékenységet folytató kisadózó vállalkozásnak 2021 áprilisára nem kell megfizetnie a főállású, illetve a nem főállású kisadózó utáni tételes adót. A kedvezményt a NAV kérelem nélkül megállapítja.
https://www.nav.gov.hu/nav/segitseg_rendkivuli_helyzetben/adozasi_konnyitesek/Aprilisra_is_ervenyes20210412.html?fbclid=IwAR3YGm7eahCWjIW4yRbeFeBUm0zVA6xiAN46pt7KrfkgqJ1CToEaUYivS2w