Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzésére irányuló támogatás

2021 április 1-jétől újra benyújthatók a támogatási kérelmek az Agrárminisztérium azon rendelete szerint, amely az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez igényelhető támogatásról szól.
A Magyar Közlöny 231. számában megjelent az agrárminiszter 53/2020. (X. 27.) AM rendelete az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez igényelhető támogatásról. Ez alapján az agrárminiszter a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
 
A borászati gépek, technológiai berendezések beszerzésére irányuló támogatás igénybevételére borászati termék előállítására, kiszerelésére, illetve tárolására vonatkozó működési engedéllyel rendelkező természetes vagy jogi személy jogosult. Támogatási kérelmet csak azon kérelmező nyújthat be, aki/amely a mezőgazdasági, agrárvidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvényben foglalt nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett.
 
A rendelet alapján az alábbi tevékenységek támogathatók:
a szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő- vagy habzóborkészítéshez, bor, pezsgő vagy habzóbor kezeléséhez, tárolásához, érleléséhez és kiszereléséhez kapcsolódó, új, első üzembehelyezésű borászati gép beszerzése, új, első üzembehelyezésű technológiai rendszer kialakítása;
a szőlőfeldolgozáshoz, valamint a borászati technológiához kapcsolódó, üzemen belüli anyagmozgatáshoz, anyagtovábbításhoz, raktározáshoz, illetve csomagoláshoz kapcsolódó, új, első üzembehelyezésű borászati gép beszerzése;
az e rendelet alapján támogatott borászati gép vagy technológiai berendezés üzemeltetését szolgáló napelem- vagy napkollektorrendszer beszerzése és üzembe helyezése [az a)–c) pont a továbbiakban együtt: borászati gép, technológiai berendezés].
 
Támogatás olyan, 2020. január 1-jét követően első alkalommal üzembe helyezett borászati gép, technológiai berendezés beszerzéséhez nyújtható,
amely a borászati üzem szőlőfeldolgozó, borkészítési vagy -palackozási kapacitásának növekedésével vagy a piaci igényekhez való alkalmazkodáson keresztül hozzájárul a kérelmező versenyképességének növeléséhez, és
amelynek célja a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikkében meghatározott termékek előállítása vagy forgalmazásra történő előkészítése.
A borászati gép, technológiai berendezés beszerzésére irányuló támogatási kérelem a 2021. évben április 1. és április 20. között nyújtható be.
Egy kérelmező részére a kifizetési kérelmek vonatkozásában benyújtási időszakonként legfeljebb 100 millió forint nyújtható,
 
A támogatás mértéke őstermelő és KKV esetében a borászati üzem működési helye szerinti,vagy a nettó vételár 50%-a, vagy a nettó vételár 40%-a, meghatározott településeken.
A támogatás mértéke nagyvállalat esetében a borászati üzem működési helye szerint, a nettó vételár 25%-a, vagy meghatározott települések esetén a vételár 20%-a.
 
A támogatási keretösszeg nyilvántartása érdekében a forintban kifejezett támogatás összegének euróra történő átszámítása a támogatásról szóló döntés évének január 1-jén érvényes, az EKB által jegyzett középárfolyamon történik.
https://www.palyazatihirek.eu/mezogazdasagi-palyazatok/4750-aprilistol-ujra-akar-100-millios-tamogatas-a-boraszati-gepekre?fbclid=IwAR2W5m4dtXdwyNMM3Rm6kx8oIra02N1coAxMpZbMyjuXPyKos