Csak az áfaalany vevő adószámát kötelező feltüntetni a számlán! A magánszemélyekét nem!!!

A számlázási szabályok változása miatt 2020. július 1-jétől a belföldön teljesített ügyletről kibocsátott számlán fel kell tüntetni a terméket beszerző, szolgáltatást igénybe vevő áfaalany adószámának első 8 számjegyét,vagyis a vevői adószámot.Erre azonban csak akkor van szükség, ha áfaalany szerzi be a terméket, vagy veszi igénybe az adott szolgáltatást. Továbbra is kibocsátható tehát számla vevői adószám nélkül, ha a terméket beszerző, szolgáltatást igénybe vevő nem áfaalany, hanem például gazdasági tevékenységet nem végző, belföldi vagy külföldi magánszemély, nemzetközi szervezet, esetleg fegyveres testület vagy diplomáciai szervezet.Ha a terméket beszerző, szolgáltatást igénybe vevő – szóban vagy írásban – úgy nyilatkozik, hogy nincs adószáma, vagy az ügyletben nem áfaalanyként jár el, és ezért a számlázáshoz nem ad meg az adószámot,akkor a számlának nem kell vevői adószámot tartalmaznia.
Forrás: NAV-adópercek