Folytatódik az ÉPÍTŐ-5 nevű támogatási program

Folytatódik az ÉPÍTŐ-5 nevű támogatási program, amelynek keretében építőipari mikro-, kis- és középvállalkozások pályázhatnak technológiai korszerűsítésére és hatékonyságuk növelésére.
 
Támogatási kérelmet az alábbi feltételeknek megfelelő vállalkozások nyújthatnak be:
Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező, a Kkv. törvény szerinti kis- és középvállalkozások, amennyiben
41.20-43.99 TEÁOR közötti tevékenységet folytatnak, 16, 23, 24. TEÁOR, illetve a 22.21, 22.23, 25.11, 25.12, 25.21, 25.29, 25.61, 25.62, 25.72, 25.93, 25.94, 27.12, 27.31, 27.32, 27.33, 27.40, 27.90, 28.14 TEÁOR szerinti építési termék gyártási tevékenységet folytatnak,
alkalmazotti létszáma 10 és 249 fő között van, és legalább 10 fős létszámot a fenntartási időszak teljes időtartama alatt fenntart,
legalább két teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik,
vállalja, hogy a beruházással létrehozott tevékenységet a beruházás befejezésének időpontjától számított legalább öt évig fenntartja,
a támogatás ösztönző hatásokkal bír,
átlátható szervezetnek minősül (megfelel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltaknak), és
a 2019. évben teljes munkaidőben alkalmazásában állók havi bruttó átlagkeresete a 287.851 Ft-ot eléri.
 
Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező, a Kkv. törvény szerinti mikrovállalkozások, amennyiben
főtevékenységként a 71.11. 71.12 vagy 71.20. TEÁOR tevékenységi területen működnek, amennyiben a projekt (megvalósítandó fejlesztés) olyan tervezési tevékenység, amely elválaszthatatlanul kapcsolódik az építőipari tevékenység megvalósításához,
alkalmazotti létszáma 1-9 fő között van,
legalább két teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik,
vállalja, hogy a beruházással létrehozott tevékenységet a beruházás befejezésének időpontjától számított legalább öt évig fenntartja,
a támogatás ösztönző hatásokkal bír,
átlátható szervezetnek minősül (megfelel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltaknak), és
a 2019. évben teljes munkaidőben alkalmazásában állók havi bruttó átlagkeresete a 287.851 Ft-ot eléri.
 
A megvalósítandó fejlesztés ezen támogatás keretében összefoglalóan projektnek minősül. A fejlesztendő tevékenység – a cégbíróság által bejegyezett – TEÁOR szám szerinti 41.20 – 43.99 közötti, a 16, 23, 24. TEÁOR, illetve a 22.21, 22.23, 25.11, 25.12, 25.21, 25.29, 25.61, 25.62, 25.72, 25.93, 25.94, 27.12, 27.31, 27.32, 27.33, 27.40, 27.90, 28.14 TEÁOR szerinti építési termék gyártási tevékenység, valamint a 71.11 tevékenység, illetve a 71.12, 71.20 tevékenységi körök, amennyiben a projekt (megvalósítandó fejlesztés) elválaszthatatlanul kapcsolódik az építőipari tevékenység hatékonyság, termelékenység javításához.
 
A projekt terhére az alábbi tevékenységek támogathatók:
a meglévőnél magasabb minőséget biztosító gépek és szerszámok beszerzése,
meglévő gépek minőségének fejlesztése kiegészítő eszközökkel,
termelési folyamat alapvető megváltoztatására irányuló induló beruházások,
információs technológia-fejlesztés,
új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához mkapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how-beszerzések,
a szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége,
immateriális javak beszerzése,
a 3. és az 5. pontokhoz kapcsolódó energiahatékonysági beruházás,
a 3. és az 5. pontokhoz kapcsolódó megújuló energia használatát célzó beruházás,
belső, szakmai képzések támogatása.
 
A támogatandó tevékenység által megvalósuló projektek a vállalkozás termelési vagy tervezési hatékonyságának javítását, az innovációt, a technológiai korszerűsítést, a gyártástechnológiai kapacitáshiány oldását kell, hogy szolgálják.
A támogatandó tevékenység eredménye az alábbiak legalább egyikére kell, hogy irányuljon, a tájékoztató 2. számú mellékletében foglalt vizsgálati szempontrendszer alapján:
új ismeret vagy technológia hasznosítása,
jelentős teljesítménynövekedés,
a termelés költségeinek csökkentése, anélkül, hogy a teljesítmény csökkenne,
új vagy alapvetően átdolgozott termékek, szolgáltatások és eljárások legalább hazai piacra vitele
magyar építési termék népszerűsítése.
 
A támogatás mértéke minden kedvezményezett esetén egyedileg, a benyújtott kérelem szakmai tartalmának értékelése alapján a támogatói döntésben kerül meghatározásra és a Támogatói Okiratban kerül rögzítésre. A támogatás fajtája vissza nem térítendő.
 
A kis- és középvállalkozások részére legalább 25 millió forint, legfeljebb 400 millió forint összegű támogatás nyújtható,
A mikrovállalkozások részére legalább 8 millió forint, legfeljebb 50 millió forint összegű támogatás nyújtható.
Az egyes támogatható tevékenységhez rendelt, jogszabályban előírt támogatási intenzitástól függő önerőrésznek rendelkezésre kell állnia (100%-os támogatás csak a „de minimis” támogatások esetében nyújtható).
 
A versenyjogi szabályok adta kereteken belül a ténylegesen alkalmazásra kerülő támogatás intenzitások/mértékek meghatározására egyedileg, a támogatást igénylő és az általa benyújtott egyedi kérelem vizsgálata alapján kerül sor.
Támogatási kérelmet benyújtani 2021. február 15. 8:00 órától a rendelkezésre álló forrásösszegének másfélszeresét meghaladó támogatási igény beérkezéséig, de legkésőbb 2021. március 5. napjáig lehetséges.