Ilona H. Soós folytatta a járványügyi kisokos készítését (2020.03.19.)

I.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a FIZETÉSI KEDVEZMÉNYI eljárások során figyelembe veszi a koronavírus-járvány által okozott gazdasági nehézségeket, melyek az adózók széles körét (magánszemélyek. egyéni vállalkozások, gazdasági társaságok) érintik.

Ezek az objektív körülmények hátrányosan befolyásolhatják az adófizetési (NAV által nyilvántartott adók, járulékok, pótlékok, bírságok és egyéb tartozások) kötelezettség teljesítését, aminek áthidalására a törvényi keretek között, kérelemre az alábbi fizetési kedvezmények engedélyezhetők:

– fizetési halasztás,

– részletekben történő megfizetés,

– mérséklés illetve elengedés.

Részletes szabályokat a NAV oldalán olvashatja.

II.

A már folyamatban lévő VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁSOKNÁL a törvény lehetőséget ad a NAV számára a méltányossági alapon történő felfüggesztésére. Ez a lehetőség a magánszemélyek mellett kiterjed az egyéni vállalkozók, illetve társaságok (cégek) ellen folyamatban lévő végrehajtási eljárásokra is.

A végrehajtási eljárás kizárólag az adós kérelmére történhet, abban az esetben, ha az adós a méltányolható körülményt igazolta. (Ilyen méltányolható körülmény lehet többek között a koronavírus terjedése miatt kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő fizetési nehézség vagy jövedelemkiesés is.)

A NAV minden felfüggesztési kérelem esetében egyedileg mérlegeli (kivéve, ha kizáró feltételek állnak fenn), és a teljes végrehajtási eljárást meghatározott időtartamra vagy meghatározott körülmény bekövetkezéséig felfüggesztheti.

Részletes szabályokat a NAV oldalán olvashatja.

III.

Ma kihirdették, holnap hatályba lép a 47/2020) Kormány rendelet

Főbb elemei:

1.)

A 2020. március 18-án 24. órakor fennálló (azaz az addig megkötött) szerződésekből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítésére fizetési haladékot (moratórium) kap 2020.12.31-ig mindenki. Aki akar él ezzel a joggal, aki akar nem.

Vonatkozik ez a banki, pénzintézeti hitelszerződésekre, kölcsönszerződésekre, pénzügyi lízingszerződésekre (vagyis az üzletszerűen nyújtottakra).

Fontos:

Ez nem jelenti azt, hogy ezt törlik, hogy sosem kell megfizetni!

Ezzel az idővel csak kitolódik a visszafizetési határidő.

2.)

A turisztikai, a vendéglátóipari, a szórakoztatóipari, a szerencsejáték, a filmipari, az előadóművész, a rendezvényszervező és a sportszolgáltatást nyújtó ágazatok kiemelésre kerültek

Itt még sok mindent tisztázni kell!

(Mit jelent a „meghatározott ágazatokban működő gazdasági egység”?

A főtevékenységnek, vagy a tevékenységek valamelyikének kell ezekbe az ágazatokba tartozni? TEÁOR kódot kell nézni? NACE kódot (EU-ban alkalmazott)? Vagy valami mást?)

a.) Rájuk vonatkozóan a „nem lakás céljára” szolgáló helyiségre (pl. üzletek, irodák, telephelyek) vonatkozó bérleti szerződéseket 2020. június 30-áig nem lehet felmondással megszüntetni és bérleti díj a veszélyhelyzet fennállása alatt nem emelhető.

Fontos: Nem vonatkozik ez a mentesség magánszemély által bérelt, lakhatási célú ingatlanokra.

b.) Az általuk foglalkoztatott munkavállalók (alkalmazottak) után a MUNKÁLTATÓNAK (cégnek, vállalkozónak) nincs járulék/adófizetése március – június hónapokra.

Kedvezmény tehát Ez 17,5%+1,5%.

c.) Az általuk foglalkoztatott MUNKAVÁLLALÓK (alkalmazottak) sem fizetnek járulékot, illetve csak természetbeni egészségbiztosítási járulékot (4%, maximum 7710 Ft-ot) március – június hónapokra.

Kedvezmény tehát 10%+3%+1,5%

Fontos: Személyi jövedelemadót fizetni kell.

3.) Személyszállítási szolgáltatást végzők (alapvetően a taxisok) akik KATA adó alá tartoznak, ezen adókat nem kell megfizetniük március – június hónapokra.

4.) A vészhelyzet időtartama alatt az Mt (Munka törvénykönyve) szabályaitól el lehet térni:

a.) A munkáltató a közölt munkaidő-beosztást, a napi munkaidő kezdetét nem csak kilencvenhat órával korábban módosíthatja.

b.) Az otthoni munkavégzést, távmunkavégzést a munkáltató egyoldalúan elrendelheti.

c.) A munkáltató a munkavállaló egészségi állapotának ellenőrzése érdekében a szükséges és indokolt intézkedéseket megteheti. (?)

Ezen előírásokat a kollektív szerződés nem írhatja felül, de a munkáltató és a munkavállaló külön megállapodást köthet!

5.) 2020. március 1. napjától 2020. június

  1. napjáig terjedő időszakra nem kell turizmusfejlesztési hozzájárulást fizetni.

Hálás köszönet tisztelt Tanárnő!
https://www.facebook.com/ilona.hsoos/posts/2897675180291742