Indul az akár 100%-os támogatású pályázat a hátrányos helyzetű településeken

Január 19-től lehet pályázatot benyújtani, a Széchenyi 2020 keretében jelent meg a „Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása” című (GINOP-1.2.9-20 kódszámú) felhívásra, amelyre a közép-magyarországi régió kivételével, február második feléig jelentkezhetnek, gazdasági felzárkóztatás és versenyképeség javításának céljából mikro- és kisvállalkozások.
 
A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, és kisvállalkozások, akik:
a felhívás 1. és 2. számú szakmai mellékletében felsorolt településen valósítják meg fejlesztéseiket,
rendelkeznek legalább 1 lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő), üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt.
Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.
 
Nem támogatható a közép-magyarországi régióban található településeken megvalósuló fejlesztés!
A pályázat keretében új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása támogatható.
A fentiek mellett támogatható továbbá:
a vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan beruházás (építés, korszerűsítés, átalakítás, bővítés),
információs technológia-fejlesztés: új informatikai eszközök és szoftverek beszerzése,
képzés: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés,
gyártási licenc, gyártási know-how, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó költsége,
bérköltség-támogatás igénybevétele,
munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása.
 
Az igényelhető, vissza nem térítendő támogatás összege:
A Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt településeken minimum 2.000.000 forint, maximum 10.000.000 forint.
A Felhívás 2. számú mellékletében felsorolt településeken minimum 10.000.001 forint, maximum 60.000.000 forint.
A támogatás mértéke: a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt településeken az összes elszámolható költség 70%-a, a Felhívás 2. számú mellékletében felsorolt településeken az összes elszámolható költség 100%-a lehet.
A támogatási kérelmek benyújtása 2021. január 19. kedd 9:00 órától 2021. február 18. csütörtök 12:00 óráig lehetséges.