Megjelent a Magyar Falu vállalkozás-újraindítási program

Megjelent a Magyar Falu vállalkozás-újraindítási program 30 milliárd forintos tervezett keretösszeggel, amelynek keretén belül a mikrovállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet fejlesztésre.
A felhívás célja a mikrovállalkozások fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése. A felhívással olyan mikrovállalkozások támogatása a cél, amelyek részben az olcsó munkaerőre építő üzleti modellben működtek, azonban elkötelezettek termelékenységük növelésére és nyitottak a technológiai megújulásra és a szervezeti fejlődésre.
A pályázatra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikrovállalkozások:
amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel
amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évben legalább 1 fő volt,
amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók, egyéni vállalkozók vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéni cégek,
amelyek szabad vállalkozási zónának minősülő területen található településeken, vagy szabad vállalkozási zónának nem minősülő területen található, 5000 főnél alacsonyabb lakosságszámmal rendelkező településeken valósítják meg fejlesztéseiket,
amelyek nem tartoznak a KATA hatálya alá.
A kötelezően megvalósítható, önállóan támogatható tevékenységek köre az alábbiak:
Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása
A választható, önállóan nem támogatható tevékenységek köre az alábbiak:
Ingatlan beruházás
Információs technológia-fejlesztés
Projekt szakmai megvalósításának közvetett költségei.
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 2 000 000 Ft, maximum 10 000 000 Ft. A támogatás maximális mértéke a támogatási kategóriától függ, de azon belül a támogatást nyújtó határozza meg. Csekély összegű támogatás esetén: A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 70%-át. Minimum 30%-os önerő kell a projekthez. Maximálisan 50% előleg igényelhető.
A támogatási kérelmek benyújtására 2022. február 24 – 2023. március 31. között van lehetőség.
https://www.palyazatihirek.eu/vallalkozasok/4928-uj-megjelent-a-magyar-falu-vallalkozas-ujrainditasi-program?fbclid=IwAR1Q4MCHT1wW-mo6alB1OO4ZttW8TLJx_RUFQP_xBnm0R2Qx5LZ2Y7e3ORA