Megjelent az „Öntözési közösségek együttműködésének támogatása” címú pályázati felhívás.

A felhívás keretében öntözési közösségek pályázhatnak akár 250 000 € összegű támogatásra. A támogatást a már meglévő öntözési rendszer felújítására vagy egy új öntözési beruházás előkészítésére lehet felhszanálni.
 
A felhívás célja önkéntes együttműködések, öntözési közösségek létrejöttének ösztönzése, illetve működésük támogatása annak érdekében, hogy tevékenységükkel az öntözéses gazdálkodást hatékonyan megszervezzék. Az öntözéses gazdálkodás hatékony választ jelent a klímaváltozás negatív hatásaira, ezért indokolt olyan új területek öntözésbe vonása, ahol rendelkezésre áll megfelelő vízkészlet.
 
A felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be:
Az agrárpolitikáért felelős miniszter által elismert olyan öntözési közösség, amely:
legalább kettő mezőgazdasági termelő részvételével létrehozott jogi személy; vagy
termelői csoport.
Öntözési közösségek működése az alábbi célok legalább egyikének megvalósítása érdekében:
Meglévő, közös érdekeltségű öntözőtelep(ek) üzemeltetése, fenntartása, fejlesztése.
Új öntözési beruházások előkészítése.
 
Egy kérelmen belül lehetőség van mindkét tevékenység megvalósítására támogatást igényelni.
A pályázat keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül. Az egy projektre adható maximális támogatási összeg legfeljebb 250 000 eurónak megfelelő forintösszeg. Az egy naptári évben igényelhető támogatás mértéke nem haladhatja meg a teljes támogatási összeg 75%-át. A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 90 %-a.
A támogatási kérelmek benyújtására 2021. március 8. napjától 2021. november 22. napjáig van lehetőség. A pályázatok beadásának az első szakasza 2021. március 8-tól – 2021. március 22-ig tart.