Megváltozott munkaképességű személyek szochokedvezmény-alapjának megállapítása

Immár a többi kedvezmény alapjához hasonlóan kell meghatározni a megváltozott munkaképességű személyek után igénybe vehető szociálishozzájárulásiadó-kedvezmény alapját.
2021. június 10-től a többi kedvezmény alapjához hasonlóan kell meghatározni a megváltozott munkaképességű személyek után igénybe vehető szociálishozzájárulásiadó-kedvezmény alapját.

Ez azt jelenti, hogy nem vehetők figyelembe a kedvezmény alapjának megállapításakor
a) az Szja tv. szerint külön adózó jövedelmek közül
a béren kívüli juttatások,
a béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások,
a kamatkedvezményből származó jövedelem,
Szja tv. szerinti adóalapként meghatározott összege;
b) valamint a következő jövedelmek Magyarországon adóztatható része:
a vállalkozásból kivont jövedelem,
az értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem,
az osztalék, vállalkozói osztalékalap,
az árfolyamnyereségből származó jövedelem,
az Szja tv. 1/B. § hatálya alá tartozó természetes személy e tevékenységből származó jövedelme.
A 2021. június 10. előtt ezeken a jogcímeken megszerzett jövedelmek a kedvezmény alapjába beszámíthatók
https://ado.hu/ado/valtozott-a-megvaltozott-munkakepessegu-szemelyek-szochokedvezmeny-alapjanak-megallapitasa/?fbclid=IwAR1n18tqItwU0CkiaB6PpWwkH4ZHcSy4qacdgPBGlVDSxo_xhZHaKPNXRcE