Netakötelesek lehetnek az előrecsomagolt pékáruk is!

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) helyszíni vizsgálatainak tapasztalatai szerint a boltokban, pékségekben kapható, jellemzően csak a vásárló jelenlétében vagy a vásárló által becsomagolásra kerülő sütőipari termékeket egyre gyakrabban előre becsomagolva is árusítják. Így azonban – a népegészségügyi termékadóról szóló törvény szerint – már előrecsomagolt termékeknek számítanak, és népegészségügyi termékadó, azaz netakötelesek lehetnek.
 
Az ellenőrzési tapasztalatok szerint a leggyakoribb ilyen termék az előrecsomagolt sós pogácsa, aminek a sótartalma 100 grammonként meghaladja a 2 grammot, így előrecsomagolt formában már netát kell fizetni utána.
Adóköteles
az előrecsomagolt termékként forgalomba hozott,
1905, 2005 20 20, 2008 VTSZ-szám alá tartozó,
gabona, burgonya vagy olajos magvak felhasználásával készült,
sütött, extrudált vagy pörkölt, ízesített és
azonnali fogyasztásra alkalmas termék (nem tartoznak ide sem a fagyasztott, sem pedig a melegítésre szoruló termékek),
ha 100 grammjában a sótartalom meghaladja az 1 grammnyi mennyiséget,
Nem adóköteles azonban
a kenyér és
a Magyar Élelmiszerkönyv szerinti sütőipari termék, ha 100 grammjában a sótartalom nem haladja meg a 2 grammot.
 
Az adókötelezettség fenti feltételeinek megfelelő, előrecsomagolt termékként forgalomba hozott sütőipari termék tehát netaköteles, első belföldi értékesítése után bevallást kell benyújtani és adót kell fizetni.
Az előrecsomagolt termék: a termék és az azt tartalmazó egyedi csomagolás kombinációja, ha
a terméket nem a fogyasztó vagy a végső felhasználó jelenlétében csomagolják,
a csomagolásban található termék mennyisége előre meghatározott,
a b) pont szerinti mennyiség a csomagolás felbontása vagy észrevehető módosítása nélkül nem változtatható meg, és
a terméket olyan névleges mennyiségű egységekben értékesítik, amelyek
da) megegyeznek a csomagoló által előre meghatározott értékekkel (ideértve bármely olyan hozzáadott mennyiséget, amelyre a jelölésen hivatkoznak),
db) tömeg- vagy térfogategységekben vannak meghatározva.
Előrecsomagolt termék az az a)–c) pontokba foglalt feltételeknek megfelelő termék is, amit darabonként csomagolnak, függetlenül attól, hogy azt a fogyasztónak darabonként vagy tömeg alapján értékesítik.
 
Főszabály szerint az adó alanya az előrecsomagolt (adóköteles) terméket belföldön első alkalommal értékesítő, ami független attól, hogy esetleg a csomagolást megelőzően hányszor értékesítették tovább a terméket. Ilyen esetre lehet példa az élelmiszer boltba beszállító pékség, ahol a csomagolást csak az élelmiszerüzlet végzi el, és a vásárlók részére a terméket már úgy helyezi ki a polcokra. Az adó alanya ilyen esetben a már előrecsomagolt adóköteles terméket értékesítő élelmiszerüzlet.
 
Ha tehát valaki a fenti termékcsoportba tartozó terméket előre becsomagolt formában (is) értékesíti, vagy értékesíteni kívánja, akkor célszerű előtte a netakötelezettség feltételeit áttekinteni. Ehhez segítséget nyújthat a NAV honlapján elérhető, Népegészségügyi termékadó című, 53. számú információs füzet.
 
https://www.nav.gov.hu/nav/tudjon_rola/Netakotelesek_lehetne20210323.html?fbclid=IwAR0QokjFUKUnTQbcoS1d-axWe2vjEkT_v6Rf_QVWqgdUU8T3CnMnayOfA9c