Ruszin Zsolt összefoglalta a vállalkozásokat, családokat segítő intézkedéseket a ma megjelent Magyar Közlöny alapján

Amit érdemes tudni a rendeletekről (57-61):

A NAV és a végrehajtó általi végrehajtás cselekmények szünetelnek a veszélyhelyzet végéig (+15 nap), de a végrehajtó tájékoztatást küld a részetfizetésről. Gyermek elhelyezés végrehajtása is szünetel, kivéve a láthatást. A rendbírság kiszabása járványügyi ok esetén tilos.
A gyermek gondozására, nevelésére tekintettel nyújtott egészségbiztosítási és családtámogatási ellátásokra való jogosultság a veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbodik, ha az ellátás március 24-én fennáll.
A GYED, a GYES, a GYET a veszélyhelyzet ideje alatt továbbra is fennállónak kell tekinteni, és az ellátást a veszélyhelyzet időtartamára eső naptári napokra folyósítani kell. Más támogatás ekkor nem vehető igénybe (Vagyis, ha gyermek született GYES-ből, akkor marad a GYES).
Megszűnik a nagyszülői GYED vagy GYET, ha a gyermek közös háztartásban élő mindkét szülője visszavonja a nyilatkozatát arról, hogy egyetért a gyermekgondozási díj nagyszülő általi igénylésével, de a nyilatkozat fenntartása esetén nem fogják vizsgálni, hogy a nagyszülő vigyáz-e a gyerekre.
Az érintős kártyafizetés értékhatára 15.000 Ft-ra nő.
Nem kell a negyedéves és az éves bevallásában a 2020.01.01-2020.02.29 közti időszakra a turizmusfejlesztési hozzájárulást megállapítani és bevallani.
2020.03.01-2020.06.30 között kizárólag a munkavállaló, az egyéni vállalkozó és a társas vállalkozó után felmerült alap után nem kell fizetni – Szochó-t
– Nyugdíjjárulékot
– Egbizt. (a 4%-os részt 7710 Ft felett),
– szakképzési hozzájárulást
– rehabilitációs hozzájárulási előleget
– KIVA-t

az alábbi tényleges főtevékenységűek esetén (zárójelben a TEÁOR):
a) taxis személyszállítás (49.32),
b) szálláshely-szolgáltatás (55),
c) vendéglátás (56),
d) alkotó-, művészeti, sz. tev. (90),
e) sport-, sz., szabadidős tev. (93),
f) szerencsejáték, fogadás (92),
g) film, video, TV műsor (59),
h) konferencia, ker. bem. szerv. (82.30),
i) napilapkiadás (58.13),
j) folyóirat, időszaki kiadvány (58.14) és
k) műsorösszeállítás, műsorszolg. (60).
A rehabilitációs hozzájárulás mértékét annak kétharmadáig kell a fenti körre megállapítani.
A 2020 februárjában már katás az alábbi tevékenységi kör esetén nem fizeti meg a katát (zárójelben a TEÁOR):
1. taxis személyszállítás (4932)
2. fodrászat, szépségápolás (9602)
3. festés, üvegezés (4334)
4. egyéb humán-eü. ellátás (8690)
5. villanyszerelés (4321)
6. fizikai közérzetet jav. szolg. (9604)
7. előadó-művészet (9001)
8. víz-, gáz-, fűtés-, légk.-szerelés (4322)
9. szakorvosi járóbeteg-ellátás (8622),
10. épületasztalos-szerk. szerelése (4332)
11. sport, szabadidős képzés (8551)
12. tetőfedés, tetőszerkezet-építés (4391)
13. általános járóbeteg-ellátás (8621)
14. padló-, falburkolás (4333)
15. fogorvosi járóbeteg-ellátás (8623)
16. előadó-művészetet kieg. tev. (9002)
17. egyéb sporttevékenység (9319)
18. fekvőbeteg-ellátás (8610)
19. konferencia, ker. bemutató szerv.(8230)
20. üdülési, egyéb sz.hely-szolg. (5520)
21. testedzési szolgáltatás (9313)
22. egyéb vendéglátás (5629)
23. egyéb szálláshely-szolgáltatás (5590)
24. szerencsejáték, fogadás (9200)
25. idősek, f. sz. ellátása b. (8810) és
26. szállodai szolgáltatás (5510).
A 2020.03.01 előtt esedékes katára 10 havi részletfizetés jár. A februári katára, ami március 12-én lett esedékes – ezek szerint – nem jár részletfizetés. A február 25-vel esedékessé vált 40% kata esetében viszont akkor is jár a részletfizetés, ha az már megfizetett (így visszaigénylés keletkezhet).
A rendelet szövege: https://magyarkozlony.hu/…/9ede64f74b967131f6e0…/megtekintes