Változás az őstermelők biztosítási jogviszonyában

A NAV ellenőrzési tapasztalatai szerint az őstermelők biztosítási jogviszonyát érintő, 2021. január 1-jei változást sokan nem vették figyelembe, így gyakori volt, hogy elmulasztották a jogviszonyukat bejelenteni, és a járulékbevallásokat benyújtani.
2020. december 31-éig az őstermelő csak akkor vált biztosítottá, ha a rá irányadó nyugdíjkorhatárig hátralévő ideje és a már megszerzett szolgálati ideje együttesen elérte legalább a 20 évet.[1] 2021. január 1-jétől azonban a biztosítotti jogviszony már nem kötött a 20 éves szolgálati időhöz.
Előfordulhat tehát olyan eset, hogy az őstermelő 2020. december 31-éig nem volt biztosított, mivel nem érte el a 20 éves szolgálati időt, azonban 2021. január 1-je után, a Tbj. változása miatt már az.
A jelenlegi szabályozás szerint az az őstermelőként nyilvántartott magánszemély minősül biztosítottnak,
aki egyéb jogcímen nem biztosított, például nincs munkaviszonya, és
aki nem minősül saját jogú nyugdíjasnak, illetve nem olyan özvegyi nyugdíjas, aki a rá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte.
Amikor az őstermelő biztosítottá válik, jogviszonya kezdetét be kell jelentenie a ’T1041 jelű adatlapon és a ’08 jelű járulékbevallásokat is be kell nyújtania a NAV-hoz .
Az őstermelők járulékfizetéséről, valamint a biztosítási jogviszony keletkezésének szabályairól bővebben a NAV honlapján található 6. számú, „A mezőgazdasági őstermelő adózása” információs füzetben található tájékoztatás.
[1] A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 6. § (1) bekezdés h) pont.
(Nav.gov.hu)
https://ado.hu/tb-nyugdij/valtozas-az-ostermelok-biztositasi-jogviszonyaban/?fbclid=IwAR2mRFmT9ZtuymZV_KnMniOP5uggHtKn4_CXXwj2XsWGkAbWWHjf5pDrTNc