Az 5%-os áfamérték alkalmazásának feltételei az elvitelre vagy házhozszállítással értékesített ételre, italra

Az Áfa tv. 3. számú melléklet II. rész 3. pontja alapján 5 %-os áfamérték alkalmazandó a következő szolgáltatásra: Étkezőhelyi vendéglátásban az étel- és a helyben készített, nem alkoholtartalmú italforgalom (TESZOR’15 56.10-ből). Az ide tartozó szolgáltatások egyik jellemzője, hogy abban túlsúlyban vannak az azonnali, helyben fogyasztáshoz biztosított szolgáltatási elemek.
A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló Korm. rendelet alapján a vendéglátó üzletben az ott foglalkoztatottakon kívüli személy csak az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében tartózkodhat. 2020. november 14-étől addig, amíg ez a rendelkezés hatályos, – vagyis akkor, ha az ügylet Áfa tv. szerinti teljesítési időpontja 2020. november 14-ére vagy azt követő olyan napra esik, amikor a Korm. rendelet előírása alapján nem valósulhat meg helyben fogyasztás – 5%-os adómérték vonatkozik az elvitelre vagy házhoz szállítással értékesített étel- és italforgalomra, a következők szerint.
Az 5 %-os adómérték alkalmazhatóságának feltétele, hogy
az Áfa tv. hivatkozott pontjának megfelelő szolgáltatás csak a veszélyhelyzetben alkalmazandó előírás miatt nem valósulhat meg, vagyis ezen szolgáltatás feltételei az előzőekben jelzett veszélyhelyzeti intézkedést megelőzően fennálltak, illetve annak hiányában fennállnának,
– helyben fogyasztás esetén az ügylet a TESZOR’15 56.10 alá tartozna,
– azonnal fogyasztható étel és helyben készített, alkoholmentes ital elvitelre vagy házhoz szállítással való értékesítése valósul meg.
Az 5%-os adómérték nem alkalmazható az ügylettel összefüggő, szállítással kapcsolatos díjra. Így abban az esetben, ha a vendéglátó üzlet az étel, ital házhozszállítással történő értékesítéséhez kapcsolódóan kiszállítási díjat kér, ezen díj tekintetében 27 %-os adómértéket kell alkalmaznia.
Forrás: NAV-hírlevél