Megjelent a szántóföldi gépbeszerzést is támogató évek óta várt pályázat, a „VP2-4.1.8-21

Mezőgazdaság digitális átállásához kapcsolódó precíziós fejlesztések támogatása” című pályázati felhívás. A pályázat keretében minimum 5 millió Ft, maximum 250 millió Ft támogatást lehet igényelni.
 
Támogatási kérelmet mezőgazdasági termelők nyújthatnak be, többek között szántóföldi növénytermesztéshez, kertészeti termeléshez és szőlőtermesztéshez kapcsolódó helyspecifikus, illetve precíziós munkavégzésre alkalmas gépek beszerzésére, mezőgazdaság digitális átállásához szükséges szolgáltatások igénybevételére.
A felhívás célja a szántóföldi növénytermesztés, illetve a kertészeti ágazatok versenyképességének, hozzáadott érték termelésének fokozása, az új digitális szántóföldi és kertészeti technológiák és precíziós termesztési módok elterjesztésének támogatása, a precíziós gazdálkodáshoz kapcsolódó szolgáltatások igénybevételének ösztönzése.
 
Pályázatot nyújthatnak be mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy az utolsó teljes lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek és árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott. A felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség.
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:
A szántóföldi növénytermesztéshez, kertészeti termeléshez és szőlőtermesztéshez kapcsolódó tevékenységek támogathatóak önállóan:
helyspecifikus, illetve precíziós (GPS/DGPS, RTK megfelelő) munkavégzésre alkalmas mezőgazdasági erőgépek (beleértve az önjáró permetezőket), traktorok beszerzése, amelyek képesek a precíziós munkavégzésre alkalmas munkagépek üzemeltetésére (ISOBUS vagy soros portos csatlakozásra és munkagép vezérlésre alkalmasak),
helyspecifikus, illetve precíziós (GPS/DGPS, RTK megfelelő) munkavégzésre alkalmas, teljesítményfokozó, hozamtérképező rendszerrel felszerelt, szemestermény-betakarításra alkalmas kombájnok beszerzése,
helyspecifikus, illetve precíziós (GPS/DGPS, RTK megfelelő) munkavégzésre alkalmas, teljesítményfokozó, hozamtérképező rendszerrel vagy más, a precíziós gazdálkodás követelményeinek megfelelő egységekkel felszerelt egyéb betakarítógépek beszerzése,
helyspecifikus, illetve precíziós munkavégzésre alkalmas (ISOBUS, illetve soros portos csatlakozású) munkagépek beszerzése (beleértve a növényvédelem során használt permetezőgépeket és sorközművelő eszközöket),
a precíziós gazdálkodáshoz és a rendszeres adatgyűjtéshez, adattároláshoz és elemzéshez szorosan kapcsolódó infokommunikációs eszközök beszerzése: táblagép, laptop, asztali számítógép,
a mezőgazdaság digitális átállásához szükséges döntéstámogató eszközök (pl.: automatizált növényvédelmi előrejelző rendszer és agrometeorológiai szenzorok és állomások kiépítése, egyéb szenzorok, drónok) beszerzése,
meglévő termesztő-berendezések (üveg-, fólia-, valamint gombaház) technológiai fejlesztéséhez kapcsolódóan eszközök, gépek beszerzése: abiotikus környezeti tényezők szabályozása (pl.: hőmérséklet, fény és páratartalom), precíziós víz- és tápanyag utánpótlás kiépítése, LED-farming technológia alkalmazása (a vegetatív fejlődés és a beltartalmi értékek befolyásolása),
a támogatási kérelem benyújtásának évéhez képest 10 évnél nem régebben (2021-ben benyújtott támogatási kérelem esetében legfeljebb 2011-ben) gyártott, meglévő mezőgazdasági erőgépek, traktorok, munkagépek helyspecifikus művelésre alkalmassá tétele berendezések és technológiák modernizálása révén
 
Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:
1) A mezőgazdaság digitális átállásához szükséges szolgáltatások igénybevétele és vásárlása a felhívás 3.4.1.1. fejezet III. és az 5.7 pontjának figyelembe vételével, az alábbi tématerületekhez kapcsolódóan:
precíziós, georeferált talajmintavétel és az ahhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások igénybevétele,
agrometeorológiai és egyéb, növényállományban elhelyezett szenzorok alapján növényvédelmi előrejelzések készítése és az ahhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások igénybevétele,
abiotikus környezeti tényezők „okos” monitoringja (zárt termesztő berendezések esetében),
műholdas és földközeli távérzékelési adatok beszerzése és elemzése és az ahhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások igénybevétele,
menedzsment-zónák lehatárolása különféle eljárásokra alapozva és az ahhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások igénybevétele,
differenciált anyagkijuttatási tervek és térképek készítése és az ahhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások igénybevétele,
farm-menedzsment, mezőgazdasági döntéstámogató szoftverek üzemeltetése és az ahhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások igénybevétele,
a precíziós gazdálkodásra történő átálláshoz kapcsolódó képzések, oktatások támogatása, a felhívás 3.4.1.1. III. 1. pontjának figyelembe vételével.
2) Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak:
A felhívás 5.5. b) pontjában felsorolt általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek;
a felhívás 5.5. c) pont szerint mezőgazdasági területek vízelvezetését célzó meliorációs tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatás igénybevétele (pl.: 3D-s térkép felvétele, árokrendszer digitális tervezése, GPS alapú ároknyitás, dréncső fektetés);
a felhívás 5.5. e) pontjában felsorolt immateriális beruházásokhoz kapcsolódó tevékenységek (számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy eljárások megszerzése).
 
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege – egyéni és kollektív projekt esetén is – minimum 5 millió forint, maximum 250 millió forint. A támogatás maximális mértéke a közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a. A pályázat teljes keretösszeg: 100 milliárd Ft.
 
A támogatási kérelmek benyújtására 2021. július 26. napjától 2021. november 19. napjáig az alábbi benyújtási szakaszokban van lehetőség:
• Első szakasz: 2021. július 26. – 2021. augusztus 9.
• Második szakasz: 2021. augusztus 10. – 2021. augusztus 23.
• Harmadik szakasz: 2021. augusztus 24. – 2021. szeptember 6.
• Negyedik szakasz: 2021. szeptember 7. – 2021. szeptember 20.
• Ötödik szakasz: 2021. szeptember 21. – 2021. október 20.
• Hatodik szakasz: 2021. október 21. – 2021. november 19.
https://www.palyazatihirek.eu/mezogazdasagi-palyazatok/4819-uj-a-mezogazdasagi-digitalis-atallast-segito-palyazat-jelent-meg-100-milliard-ft-os-keretosszeggel?fbclid=IwAR3PEGWAFrCpKLBZZKyKRRuKO937AmsCLH0Fdu8bSzykin_Sy3Ig4kNK0Kk