Pályázat gombatermelő üzemek részére

Megjelent a VP2-4. 1.3.4-21 kódszámú „Kertészet – Gomba előállító üzemek fejlesztésének támogatása” című pályázati felhívás, amelynek keretében mezőgazdasági termelők nyújthatnak be támogatási kérelmet, a meglévő vagy új gombakomposztáló és gombatermesztő létesítmény kialakítására, fejlesztésére, bővítésére. A pályázat keretösszeg 20 milliárd forint és a pályázók akár 2 milliárd Ft-os támogatást is igényelhetnek.
 
A felhívás célja a gombatermesztő gazdaságokban megtermelt gomba mennyiségének növelése, amely lehetővé teszi a hazai fogyasztás emelése mellett a folyamatosan bővülő exportlehetőségek kihasználását és a feldolgozóipar igényeinek kielégítését is.
A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy az utolsó teljes lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek és árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott. A felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség.
 
A pályázat keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
I. Kertészeti termelőtevékenységet szolgáló létesítmény építése, korszerűsítése
Új, gombakomposzt előállítására alkalmas komposztüzem létesítése, új gombatermesztő létesítmény kialakítása, valamint komposztüzemhez, gombatermesztő létesítményhez kapcsolódó új építésű áruvá készítést szolgáló temperált levegőjű termékmanipuláló, osztályozó, csomagoló létesítmények, közlekedők, továbbá kiszolgáló terek létesítése.
Meglévő komposztüzem, gombatermesztő létesítmény bővítése, valamint komposztüzemhez, gombatermesztő létesítményhez kapcsolódó áruvá készítést szolgáló temperált levegőjű termékmanipuláló, osztályozó, csomagoló létesítmények, közlekedők, továbbá kiszolgáló terek bővítése.
Meglévő komposztüzem, gombatermesztő létesítmény technológiai korszerűsítése, valamint komposztüzemhez, gombatermesztő létesítményhez kapcsolódó áruvá készítést szolgáló temperált levegőjű termékmanipuláló, osztályozó, csomagoló létesítmények, közlekedők, továbbá kiszolgáló terek korszerűsítése.
II. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek: meglévő komposztüzem, gombatermesztő létesítmény, valamint a kapcsolódó létesítmények (szociális és kiszolgáló helyiség, termékmanipuláló, osztályozó csomagoló létesítmény, közlekedő) energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek
Hőtechnikai adottságok javítása, hőveszteség csökkentése.
Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése.
Világítási rendszerek korszerűsítése.
Az építmény funkciójának ellátásához szükséges, beépített technológiai rendszerek energetikai korszerűsítése, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése.
III. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása
A támogatott tevékenységek célja a gazdasági-termelési folyamatok és a kertészeti üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával:
Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból.
Az alábbiakban azok a tevékenységek kerülnek felsorolásra, amelyek önállóan nem támogathatóak:
I. pont alapján megvalósuló gombatermesztés fejlesztéshez kapcsolódóan támogathatóak a következő beruházások:
A gombatermesztés vonatkozásában a szedést követő áruvá készítést szolgáló eszközök beszerzése
A projekt részeként megvalósítandó infrastruktúra-fejlesztés és/vagy eszközbeszerzés a felhívás 5.7 pontjában meghatározott korlátozás figyelembevételével
A pályázat keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege – egyéni és kollektív projekt esetén is – minimum 300 millió forint, maximum 2 milliárd forint. A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a. A pályázat keretösszege 20 milliárd forint.
A felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2021. szeptember 13-tól 2021. december 7-ig között szakaszosan van lehetőség. Az első szakasz 2021. szeptember 13-tól 2021. szeptember 27-ig tart.
https://www.palyazatihirek.eu/mezogazdasagi-palyazatok/4813-uj-megjelent-a-gomba-eloallito-uzemek-fejleszteset-celzo-palyazat?fbclid=IwAR3SChH-fFjf0JgTEWjir61htdFflBywI3Drw-dDi6Kj7eoX2ut7062Os64