Támogatás kertészeti gépek beszerzésére

A Vidékfejlesztési Program keretében megjelent a VP2-4. 1.3.5-21 kódszámú Kertészeti üzemek megújításának támogatása című felhívás alapján kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges – építéssel nem járó kertészeti eszközök, gépek beszerzésére lehet támogatást igényelni akár 25 millió forint értékben 2021. július 7. napjától.
 
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 50 milliárd forint az alábbi fókuszterületi, illetve célterületi bontásban:
Valamennyi mezőgazdasági üzem gazdasági teljesítményének javítása, valamint a mezőgazdasági üzemek szerkezetátalakításának és korszerűsítésének a megkönnyítése, mindenekelőtt a piaci jelenlét, a piacorientáltság, és a mezőgazdasági tevékenységek diverzifikálásának fokozása céljából – Keretösszege: 45,0 milliárd Ft.
A megfelelően képzett mezőgazdasági termelők mezőgazdasági ágazatba való belépésének megkönnyítése és ezen belül is különösen a generációs megújulás elősegítése – Keretösszege: 5,0 milliárd Ft.
 
A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azok a mezőgazdasági termelők, akik igazolják, hogy:
A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek és üzemméretük legalább 50%-a kertészeti tevékenységből származik.
A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.
 
A felhívás keretében támogatási kérelem benyújtására meghatározott kollektív beruházás keretében is van lehetőség.
Az alábbi – kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges – építéssel nem járó kertészeti eszközök, gépek beszerzése támogathat önállóan a felhívás keretében:
mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható munkagépek,
önjáró és vontatott betakarítógépek,
szedő platform, szüretelő-szedő gép, szedőputtony,
talajművelő gépek,
egyes kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges, egyéb gépek, eszközök beszerzése,
maximum 1 db, legfeljebb 83 kW motorteljesítményű traktor legfeljebb 10 000 000 Ft értékben.
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege – egyéni és kollektív projekt esetén is – maximum 25 millió forint. A támogatás maximális mértéke a közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 50%-a.
 
A támogatási kérelmek benyújtására 2021. július 7. napjától 2021. szeptember 28. napjáig az alábbi benyújtási szakaszokban van lehetőség. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
Első szakasz: 2021. július 7. – 2021. július 20.
Második szakasz: 2021. július 21. – 2021. augusztus 3.
Harmadik szakasz: 2021. augusztus 4. – 2021. augusztus 17.
Negyedik szakasz: 2021. augusztus 18. – 2021. augusztus 31.
Ötödik szakasz: 2021. szeptember 1. – 2021. szeptember 14.
Hatodik szakasz: 2021. szeptember 15. – 2021. szeptember 28.
https://www.palyazatihirek.eu/mezogazdasagi-palyazatok/4811-juliustol-25-millio-forintos-tamogatas-kerteszeti-gepek-eszkozok-beszerzesere-2?fbclid=IwAR3HUcVLBMQ1buL-55XKgH9hWBGZ1XmjNJh-bLi9R4n14AxnIgTFBvKjZqY