Változások a CSOK-kal vásárolt lakás illetékmentességében

2021. január 1-jétől illetékmentes
az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó, vagy
a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető
családi otthonteremtési kedvezménnyel (CSOK) vásárolt lakás tulajdonjogának, tulajdoni hányadának megszerzése.
2021. július 10-étől a szabályozás úgy módosul, hogy ha a vagyonszerző bármely okból vagy a hatóság rendelkezése alapján visszafizeti a CSOK teljes összegét, a NAV az adásvételi szerződés aláírásának időpontjában fennálló forgalmi érték és az akkor hatályos illetékmérték alapján szabja ki a visszterhes vagyonátruházási illetéket.
Az új rendelkezést nem kell alkalmazni akkor, ha a gyermekvállalás a CSOK-ban részesülő egészségi állapota miatt hiúsult meg. A NAV az illetéket 5 évig állapíthatja meg, amit a CSOK visszafizetése vagy a visszafizetés elrendelése évének december 31-étől kell számítani.
Az illetékmentességhez kapcsolódó új szabályokat a 2021. július 10. után megkötött adásvételi szerződésekre kell alkalmazni.
További változás, hogy a NAV 2021. július 10-étől a CSOK-kal vásárolt lakás illetékmentességéről is fizetési meghagyást ad ki.
https://www.nav.gov.hu/nav/ado/illetek/Valtozasok_a_CSOK_kal20210628.html?fbclid=IwAR3dZbb1KClK_2JwBZQ1tIRstWkCo4u5mbFyT9dynMOvar5SzL5Om4fxVUc