Úgy érzed, nincs kiút a családtámogatási ellátások káoszából? Láss végre tisztán! Itt minden fontos infót megtalálsz! 3. rész

BIZTOSÍTOTTI JOGVISZONYHOZ KÖTÖTT ELLÁTÁSOK

Gyermek születése esetén az apát megillető pótszabadság

Az apának gyermeke születése esetén öt, ikergyermekek születése esetén hét munkanap pótszabadság jár, melyet legkésőbb a születést követő második hónap végéig kell kivenni. A munkáltató köteles ezt a pótszabadságot az apa kérésének megfelelő időpontban kiadni. Erre az időszakra őt távolléti díj illeti meg.

Igénylőlap:

http://konyveloiroda.ucoz.hu/dokuk/apa_munkaido_kedvezmeny.pdf

 

Csecsemőgondozási díj (CSED)

Biztosítotti jogviszonyhoz kötött, havonta folyósított egészségbiztosítási ellátás, mely a 24 hetes szülési szabadság idejére jár.

Csecsemőgondozási díjra jogosult többek közt:

 • az a nő, aki a gyermeke születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt és akinek a gyermeke a biztosítás tartama alatt vagy a biztosítás megszűnését követő negyvenkét napon belül születik
 • a gyermek édesapja, ha az anya az egészségi állapota miatt kikerült a közös háztartásból, vagy elhalálozott
 • gyám, örökbefogadó szülő

A jogosultsághoz szükséges előzetes 365 napi biztosítási időbe be kell számítani:

 • a társadalombiztosítás ellátásokról szóló 1997. évi LXXX. törvény 5.§ szerinti biztosításban töltött időt
 • a biztosítás megszűnését követő baleseti táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj folyósításának az idejét – kivéve az ún. diplomás gyedet
 • közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideje folytatott tanulmányok idejéből 180 napot
 • a rehabilitációs járadék, rehabilitációs ellátás folyósításának idejét

A CSED folyósítása alatt keresőtevékenység nem végezhető!

A csecsemőgondozási díj a 24 hetes szülési szabadságnak megfelelő időtartamra jár, melyet úgy kell kiadni, hogy abból legfeljebb négy hét a szülés várható időpontja elé essen.

A szülő nő csecsemőgondozási díjra való jogosultsága legkésőbb a gyermek születésének napjával kezdődik.

A csecsemőgondozási díj legfeljebb a gyermek születését követő 168. napig jár, kivéve a koraszülött gyermekek esetében. Ha a gyermeket a koraszülöttosztályon gondozzák, a szülési szabadság igénybe nem vett részét a szülést követő egy év elteltéig a gyermeknek az intézetből történt elbocsátása után is igénybe lehet venni.

Összege: a naptári napi jövedelem 70 %-a.

Az így megállapított összeg SZJA-köteles bruttó összeg, melyből az adóelőleget az ellátást megállapító szerv levonja.

A csecsemőgondozási díj után egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékot nem kell fizetni. 

Igénylése:

Csecsemőgondozási díj iránti kérelmet a biztosított foglalkoztatójánál kell előterjeszteni, a biztosítás fennállása alatt és annak megszűnését követően is.

Ha a munkáltató jogutód nélkül megszűnt, a kérelmet a volt foglalkoztató székhelye szerint illetékes járási, ill. kerületi hivatalhoz kell benyújtani.

Egyéni vállalkozók és őstermelők a székhelyük szerint illetékes járási, vagy kerületi hivatalnál nyújthatják be kérelmüket.

Igénylőlap:

http://konyveloiroda.ucoz.hu/dokuk/PEO-09-K-Nyilatkozat-csed-megallapitasahoz.pdf

A CSED és a GYED egyidejű igénylésére szolgáló nyomtatvány:

http://konyveloiroda.ucoz.hu/dokuk/PEO-61-K-Nyilatkozat-csed-gyed-egyuttes-igenyleseh.pdf

Egyéni vállalkozók és őstermelők igénybejelentő lapja elektronikus formában tölthető ki: “Igénybejelentés táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, baleseti táppénz igényléséhez”.

Megtalálható itt:   https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/nyomtatv%C3%A1nyok.html

Amennyiben a biztosított a csecsemőgondozási díjat a szülést megelőző időponttól kéri, a szülés várható időpontját a terhesállományba vételt igazoló orvosi igazolással, vagy ha a szülő nőt nem vették terhesállományba, akkor a várandósgondozási könyv másolatával kell igazolni.  A gyermek születésének tényét a szülést követően, a születési anyakönyvi kivonat másolatával igazolni kell.

A csecsemőgondozási díj iránti igényt visszamenőleg legfeljebb 6 hónapra lehet érvényesíteni.

 

Gyermekgondozási díj (GYED)

Biztosítotti jogviszonyhoz kötött, havonta folyósított egészségbiztosítási ellátás, mely a CSED letelte után a gyermek 2 éves koráig jár. Ikergyermekek esetén a GYED folyósításának időtartama egy évvel meghosszabbodik. 

Gyermekgondozási díjra jogosult a gyermeket saját háztartásában nevelő biztosított szülő, aki a gyermek születését megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt. Szülőnek minősül:  a vér szerinti és az örökbefogadó szülő, a szülővel együtt élő házastárs, és a gyám, továbbá az a személy, aki a saját háztartásában élő gyermeket örökbe kívánja fogadni és az erre irányuló eljárás már folyamatban van.

Ún. diplomás GYED-re az a nő jogosult, aki a gyermeke születését megelőző két éven belül államilag elismert felsőoktatási intézményben teljes idejű képzésben legalább két félév aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik. Valamint a gyermek a hallgatói jogviszony fennállása alatt vagy a hallgatói jogviszony szünetelését, illetve megszűnését követő 1 éven belül születik, és a gyermeket saját háztartásában neveli.

A biztosítotti időbe beleszámít a közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideig folytatott tanulmányok idejéből 180 nap. 

GYED folyósítása alatt a gyermek napközbeni ellátást biztosító intézményben nem helyezhető el, kivéve ha a szülő keresőtevékenységet folytat.

Összege: a jövedelem naptári napi átlagának 70 százaléka azzal, hogy a maximálisan megállapítható összege havonta legfeljebb a mindenkori minimálbér (2019. évben 149.000,-Ft) kétszeresének 70 százaléka lehet.

Ennek megfelelően a gyermekgondozási díj 2019. évi felső határa havi bruttó 208.600,- Ft.

Amennyiben a szülő egyidejűleg több (különböző korú) gyermek után jogosult gyermekgondozási díjra, akkor annak maximális összege gyermekenként a mindenkori minimálbér kétszeresének 70 százaléka.

A diplomás gyed havi összege:

 • a felsőfokú alapképzésben, felsőfokú szakképzésben vagy felsőoktatási szakképzésben, valamint a szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgató esetén a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér (2019. évben: 149.000,-Ft) 70 %-a,
 • a mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy doktori képzésben részt vevő hallgató esetén a jogosultság kezdő napján érvényes garantált bérminimum (2019-ben: 195.000,-Ft) 70 %-a.

A gyermekgondozási díj összegéből személyi jövedelemadó-előleget és nyugdíjjárulékot kell levonni.

Igénylése:

Gyermekgondozási díj iránti kérelmet a biztosított foglalkoztatójánál kell előterjeszteni a biztosítás fennállása alatt és annak megszűnését követően is.

Ha a munkáltató jogutód nélkül megszűnt, a kérelmet a volt foglalkoztató székhelye szerint illetékes járási, ill. kerületi hivatalhoz kell benyújtani.

Egyéni vállalkozók és őstermelők a székhelyük szerint illetékes járási, vagy kerületi hivatalnál nyújthatják be kérelmüket.

Igénylőlap:

http://konyveloiroda.ucoz.hu/dokuk/PEO-07-K-Igenybejelentes-gyed-re.pdf

A CSED és a GYED egyidejű igénylésére szolgáló nyomtatvány:

http://konyveloiroda.ucoz.hu/dokuk/PEO-61-K-Nyilatkozat-csed-gyed-egyuttes-igenyleseh.pdf

„Diplomás GYED” igénylőlap:

http://konyveloiroda.ucoz.hu/dokuk/Igenybejelentes-hallgatoi-gyed-kezi.pdf

Egyéni vállalkozók és őstermelők igénybejelentő lapja elektronikus formában tölthető ki: “Igénybejelentés táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, baleseti táppénz igényléséhez”.

Megtalálható itt:   https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/nyomtatv%C3%A1nyok.html

A gyermekgondozási díjat az igénybejelentés napjától visszamenőleg legfeljebb 6 hónapra lehet kérelmezni.

 

Gyermekápolási táppénz

Ez az ellátás a biztosítotti jogviszonyban álló szülő részére jár, ha a 12 évesnél fiatalabb gyermeke ápolása miatt keresőképtelen.

Alapfeltételei:

 • fennálló biztosítási jogviszony
 • a keresőképtelen személy pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett 
 • az orvos által megállapított és igazolt keresőképtelenség

Szülő: vér szerinti vagy örökbefogadó szülő, a szülővel együtt élő házastárs, nevelőszülő, gyám.

A közös háztartásban élő gyermek jogán gyermekápolási táppénzre mindegyik szülő külön-külön is jogosult.

Az évenként igénybe vehető táppénzes napok száma a gyermek életkorától függ:

 • egyévesnél fiatalabb gyermekre korlátozás nélkül
 • 1-3 éves gyermekre: 84 nap
 • 3-6 éves gyermekre: 42 nap (egyedülálló szülőnek 84 nap)
 • 6-12 éves gyermekre: 14 nap (egyedülálló szülőnek 28 nap)

Összege: számítási módja megegyezik a saját keresőképtelenségre  járó táppénz kalkulációjával (napi átlagkereset 60%-a, kórházi ellátás idején 50%-a).

Igénylése: a gyermekápolási táppénz iránti kérelmet a biztosított foglalkoztatójánál kell előterjeszteni.

Egyéni vállalkozók és őstermelők a székhelyük szerint illetékes járási, vagy kerületi hivatalnál nyújthatják be kérelmüket.

Igénylőlapok (normál és kórházi):

http://konyveloiroda.ucoz.hu/dokuk/PEO-08-K-Nyilatkozat-gyap-megallapitasahoz.pdf

http://konyveloiroda.ucoz.hu/dokuk/PEO-43-K-Igazolas-gyap-igenylesehez-korhazi-tart-r.pdf

Az igénylőlap mellé csatolni kell az orvos által kitöltött, keresőképtelenségről szóló igazolást is.

Az összeállítás jogszabályi háttere:

 • 1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról: anyasági támogatás, családi pótlék, GYES, GYET 
 • 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól: CSED, GYED, gyermekápolási táppénz
 • 2012. évi I. törvény: apát megillető pótszabadság

Készítette: Kovács Mariann

2019.07.02.