Visszakérhető a NAV szerint elévült behajthatatlan követelések áfája is

Az Európai Bíróság döntése egyértelművé tette, hogy Uniós jogba ütközik a NAV behajthatatlan követelések kapcsán alkalmazott elévülés számítási metódusa. Így lehetőség nyílik a korábban elveszettnek hitt áfa visszatéríttetésére – írja az RSM blogja.
 
A behajthatatlan követelésekkel küzdő vállalkozások egy része fellélegezhet, már ami a követelések áfatartalmát illeti. Az Európai Bíróság (EUB) döntése következtében az Áfa-törvény módosítása is napirendre kerülhet. Az EUB döntése eloszlatta az áfa-visszatéríttetés elévülése körüli jogértelmezési bizonytalanságokat, így szélesebb jogosulti kör is élhet majd a lehetőséggel, illetve az eljárások is gyorsabbá, kiszámíthatóbbá válhatnak. A korábbi áfakintlévőségek visszaigénylése innentől kezdve a korábbinál jóval tervezhetőbb cash-flow könnyítést jelenthet a vállalkozások számára.
 
Honnan kell számítani a behajthatatlan követelés elévülését?
A társaságok 2020-ban kétféle jogcímen is megkísérelhették visszakérni behajthatatlanná vált követeléseik áfáját. A jogalkotó és az adóhatóság mindkét esetben a követelés alapjául szolgáló ügylet teljesítési időpontjától számította az elévülést. Ezzel a kérelmezők jelentős részétől megvonta az áfa-visszaigénylési jogosultságot.
Épp ezért számos ügy került a hazai törvényszékek és a Kúria elé, amely azt vitatta, hogy az áfakövetelés elévülését mikortól kel számítani. Az alapügylet teljesítésétől, vagy az éveken át elhúzódó fizetésképtelenségi eljárás utáni végleges behajthatatlanná válástól? Ezen ügyekben a NAV álláspontja az volt, hogy az elévülés kizárólag a teljesítéstől számolható, míg az adózói oldal is kitartóan mantrázta a saját álláspontját.
 
A végső szó az Európai Bíróságé lett, amely végzésével egyértelművé tette, hogy a behajthatatlansághoz kapcsolódó áfa-visszaigénylési jog elévülése a követelés végleges behajthatatlanná válásától számítandó.
Kik és milyen módon kérhetik vissza az áfát az EUB döntés nyomán?
Az EUB döntés nyilvánvaló és egyértelmű útmutatást adhat a magyar bíróságoknak az előttük folyamatban lévő ügyek eldöntése kapcsán, e tekintetben tehát az ítélkezési gyakorlat egységesülésével lehet számolni.
Új fejezet nyílhat azon társaságok számára is, akik tavaly augusztus 10-ig nem kérvényezték a behajthatatlan követeléseik áfájának visszatérítését. Ők az EUB döntésre hivatkozással benyújtott speciális kérelemmel kérelmezhetik az áfa visszatérítését.
Azok a társaságok, amelyek tavaly kérelmezték az áfa-visszatéríttetést, de elakadtak a NAV-nál és nem éltek jogorvoslattal az elutasítással szemben, újra próbálkozhatnak.
Bár a behajthatatlan követelések magyar áfaszabályozása körül van még számos kérdőjel, a társaságok szempontjából ez ugyanakkor újabb áfa-visszaigénylési lehetőségeket is teremt a jövőre nézve.
https://ado.hu/ado/visszakerheto-a-nav-szerint-elevult-behajthatatlan-kovetelesek-afaja-is/